PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 

di 12 februari 2019

Nieuws uit de gemeente


Afwezigheid Ds. de Goei

Ds. de Goei is niet beschikbaar van 25 februari t/m 2 maart. Heeft u vragen of zijn er zaken die u wilt bespreken in deze periode neemt u dan contact op met een van onze ouderlingen:
Jan van Corteveen      035 6562522
Jan Bos                       035 6562826
August van der Lelie 035 6562821


 
50 jarig huwelijk

Op D.V. 7 maart a.s. is het echtpaar Holdinga Boom 50 jaar getrouwd, wij wensen dit echtpaar nog vele gezonde jaren toe met elkaar en Gods zegen toegewenst namens onze gemeente 

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen 


 
Uit de gemeente

Hartelijk dank voor de bloemen die ik op zondag 6 januari j.l. in de kerk kreeg.
Hier was ik heel blij mee, want ik vind bloemen fijn, groot of klein.

Mevrouw den Daas.


 
De Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 11 februari van 14.00 – 15.45 in de Blokhut.
We bespreken uit het boekje “Psalmen beter begrijpen” van Niels de Jong hoofdstuk 5 waarin psalm 42 en 43 worden behandeld. De gespreksleider is ds J. de Goei.
Belangstellenden hartelijk welkom!

Bert Penninga


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 3 maart is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Gesprekskring

De gesprekskring komt op woensdag 27 februari weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert-Jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur en is dit keer bij Karin Griffioen; Kortenhoefsedijk 181.


 
Diaconie Collectes

Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Op 17 februari is de collecte bestemd voor: Bijbelvereniging voor heen de Gideons. Het doel is het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.
Diverse organisaties houden zich in Nederland bezig met bijbelverspreiding. De Bijbelvereniging  is daarin niet uniek. De werkwijze is echter wel uniek. De Bijbelvereniging verspreidt niet alleen de Bijbel maar controleert ook of de Bijbels na plaatsing in de overnachtingslocaties blijven liggen. Per jaar moet zo'n acht procent van de Bijbels vervangen worden. De Bijbelvereniging voor heen de Gideons legt o.a.Bijbels neer op plaatsen waar mensen overnachten.
Waarom de Bijbel? Er zijn toch massa's andere boeken die het verspreiden waard zijn. Zeker ! Maar de Bijbel heeft een bijzondere positie . Het is een verzameling boeken { bibla in het Grieks waarvan de naam Bijbel is afgeleid } die voor miljarden mensen een grote betekenis heeft voor hun leven. Zij zien de Bijbel als woorden van God. Degene die de mens maakte.

Op 3 maart heeft de collecte de bestemming: Stichting Chris en Voorkom! Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris Voorkom! de inspiratie voor het werk dat ze doet.
Stichting Chris en Voorkom! inspireert kinderen en jongeren tot het maken van een gezonde en verantwoorde keuze. Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen en jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie- en weerbaarheids en leefstijlprogramma's. Ook biedt men anoniem een luisterend oor via chat en e-coaching.Chris en Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen binnen de groepen VIII van de basisscholen en de eerst vier leerjaren van het voortgezet ondewijs. Ook voor ouders is St Chris er als opvoeders vragen hebben over de opvoeding van hun kind { anonieme ondersteuning }.

Bestemming voor de collecte op 13 maart: Inloophuis de Wording.
In 1997 nam de heer Montfrans het iniatief om een inloophuis in Hilversum op te richten. Om dit iniatief handen en voeten te geven benaderde hij diverse plaatselijke kerken. Dit leidde tot een bijzondere plek in Hilversum voor hen die geen goed dak boven hun hoofd hadden of die hun werkelijke thuis kwijt geraakt waren. Gedreven door het besef van noodzakelijke christelijke barmhartigheidbetoon heten de medewerkers iedere bezoeker van harte welkom. Zonder aanzien van de persoon. Maar dat niet alleen er is koffie, thee, limonade, brood en soep en dat alles is gratis en niet karig. Een wekelijks warme maaltijd daarbij bieden de medewerkers eepn luisterend oor en als het mogelijk is verwijzen zij concreet naar gerichte hulpverlening.
Het Inloophuis wordt zeer gewardeerd door de bezoekers.Bij het weggaan brengen zij vaak zelf de vuile kopjes en borden naar de keuken: Het heeft heerlijk gesmaakt! InloopHuis de Wording is geen evangelisatie-instituut.Wel wordt an Wording-medewerkers gevraagd de christelijke identiteit echt uit te stralen en zo nodig in te spreken.


 
Maandelijkse Maaltijd
Woensdag 20 maart hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd.
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.
Aanmelden voor deelname kan uiterlijk tot maandag 18 maart 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('var part1 = "tjvanwoudenberg";var part2 = "ziggo.nl";document.write(part1 + '@' + part2);
Tevens heeft de kookgroep aangegeven dat er wel meer versterking nodig is om de kook groep in stand te kunnen houden, heeft u belangstelling geef dit dan aan bij bovenstaande contact persoon.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

14 februari   Dhr. L. Haverkamp  
                            Bussum                    
                                                                        
25 februari   Mw. M.C. Grozema
                     Hilversum                
                                                                        
03 maart      Dhr. W. van Loenen
                     Kortenhoef               
                                                                        
07 maart      Mw. G.C. van Loenen - Bakker
                     Kortenhoef               
                                                                        
09 maart      Mw. M. Pos - Van de Velden
                     Kortenhoef               
                                                                        
11 maart      Dhr. H. de Kloet       
                            Kortenhoef               
 
Roosters

Organisten
17 februari      Johan Haaksma
24 februari      Gert-Jan Bruggeman
3 maart           ?????
10 maart         Pim de Ruig
13 maart         Anne Duyf

Kinderoppas- en nevendienst:
17 februari      Karin Griffioen
24 februari      Esther de Haan
3 maart           Joyce Hagen
10 maart         Mirjam Kippschuill


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
               
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 0618695334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl 

terug
 


 

Zondag
datum en tijdstip 21-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 04-08-2019 om 10.00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 11-08-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.