PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
|Ter overdenking |Ter overdenking
Ter Overdenking

Maar u, wie zegt u dat Ik ben?

Het is veelzeggend hoe een ander over ons denkt. Het is bij veel mensen dan ook van grote invloed op hun leven. Wanneer de discipelen antwoorden op de vraag wie de Here Jezus volgens de mensen is, komen de reacties los.
Een menigte napraten is niet moeilijk. Maar het gaat de Here Jezus niet om populariteit of macht. Vandaar de vraag wie Hij volgens Zijn discipelen is. Zij zijn immers de volgelingen, die Hem van dichtbij hebben leren kennen. Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Dat is een persoonlijke vraag die heel dichtbij komt. Het zegt iets over onze verhouding tot de Here Jezus en wat Hij voor ons betekent. Erkent u Hem als een profeet, of als de Christus van God? En zelfs wanneer we belijden dat de Here Jezus Gods Zoon is, dan is het de vraag of we de diepe betekenis ervan begrijpen.

De Here Jezus heeft altijd veel meelopers gehad. Maar een meeloper hoeft nog geen volgeling te zijn. De vraag is of er een persoonlijke band is tussen de Here Jezus en wie achter Hem wil komen. Dat vraagt een andere manier van denken dan we van nature geneigd zijn. Het gaat niet om ons, maar om Hem. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat het volgen van de Here Jezus een opoffering van ons vraagt.
Het volgen van de Here Jezus kan smaad met zich meebrengen. Soms vraagt het ook van ons een principiële keuze die enorme consequenties kan hebben voor onze toekomst. Toch zal het uiteindelijk niet voor niets blijken te zijn. Dat vraagt nu nog om geloof.
De Here Jezus heeft zelf het grootste offer gebracht. Door voor ons Zijn eigen leven te geven op Golgota. Daardoor komt ons ‘kruis’ in een ander daglicht te staan. Als we Hem volgen, mogen we erop vertrouwen dat Hij ons ergens naar toe zal brengen. En dat zal zeker de moeite waard blijken te zijn.

N.a.v. Lucas 9:18-27
Mede namens Jannie een hartelijke groet vanuit Gorinchem,

Ds. Martin Schinkelshoek

 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.