PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  september 2019  |  volgende »

Donderdag 5 september 2019 Nieuws uit de gemeente

In memoriam

Op zaterdag 27 juli 2019 is in ziekenhuis Tergooi in Hilversum van ons heengegaan: Margareta Augusta (Greet) den Daas in de leeftijd van 80 jaar. Zij heeft gewoond: Rijk Loeverehof 16 in Kortenhoef. Velen kennen haar als Greet die overal op de fiets naar toe ging. Een bewogen leven heeft zij gehad. Veel dingen zijn in haar leven gebeurd waar zij niet blij mee was. Op mijn trouwdag – zo vertelde ze mij – liet God mij zien dat ik geen goede keuze had gemaakt. Een inktzwarte toekomst zag ik voor me. Maar deze God, die dit aan haar liet zien, heeft zij steeds beter mogen leren kennen. En toen zij na haar operatie aan haar knie voor controle in het Onze Lievevrouwengasthuis in Amsterdam moest komen voor controle van een eerdere darmoperatie, kreeg zij ineens een heel schokkend bericht: vlekken op haar lever, die er niet goed uitzagen. Een week later was er de bevestiging: kanker. Toen werd het verlangen om naar huis te gaan steeds sterker. Wanneer zou haar Heiland de woning hierboven klaar hebben? Wanneer mag ik voor altijd bij Hem zijn? Samen hebben we veel kunnen bespreken en heerlijke verse kersen uit de Betuwe kunnen eten. Wat zijn die toch lekker, zei ze met een stralend gezicht. Samen hebben we ook de rouwdienst besproken, wanneer zij thuisgehaald zou worden. Waarin de woorden uit Lukas 15 : 11 Iemand had twee zonen, centraal moesten staan. En wat ik zou zeggen bij het graf op de begraafplaats achter de kerk. Maar dit liep allemaal anders. Maandag 12 augustus is de rouwdienst gehouden. En aangezien ikzelf die dagen niet beschikbaar was, heeft Ds. Van Duinen uit Nieuw-Loosdrecht de rouwdienst geleid. Haar lichaam is daarna in stilte in het crematorium in Amersfoort gecremeerd. Wij hopen dat Roberic en zijn gezin en Donald, haar twee zonen, zich zullen laten troosten door haar Here en Heiland Jezus Christus, in wiens armen zij veilig thuisgebracht is geworden.


 
Niet beschikbaar:

Ds. J. (Jan) de Goei is op de volgende dagen niet beschikbaar voor de gemeente in Kortenhoef: 7, 21, 27 en 28 september.


 
Kerkenraad

De kerkenraad is voornemens weer een gemeente avond te houden in oktober a.s. u wordt nog geïnformeerd over de exacte datum in de volgende KSSK.


 
Gemeentemiddag

Bij voldoende deelname is de kerkenraad voornemens de  traditionele gemeentemiddag weer te organiseren op D.V. zaterdag 14 september a.s.

De aanvang is om ca 15.30 uur met aan het einde van de middag een gezamenlijke maaltijd.

Wij hopen op uw aanwezigheid op deze middag , het is voor de organisatie belangrijk  te weten hoeveel deelnemers er zullen komen

Wilt u zich a.u.b. zo snel mogelijk opgeven bij onderstaande personen en wel voor maandag 9 september a.s.

U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren bij :

Jan van Corteveen
Koninginneweg 70
Tel: 035 – 656 25 22

Bram Schouten van der Velden
Kortenhoefsedijk 116
Tel: 035 – 656 11 90
 
 

Naam                          ……………………………

Adres                          ……………………………

Telefoon                     ……………………………

Aantal Volwassenen   ……………………………

Aantal Kinderen         ……………………………


 
Bijbelkring

Beste gemeenteleden,

Na een mooie zomervakantie willen we weer starten met de Bijbelstudie.

Op maandag 16 september komen we weer bij elkaar. Van 14.00 tot 15.30 praten we dan samen over een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een studieboekje over de Psalmen. De eerste keer gaat het over Psalm 121. Onze gespreksleider is dominee de Goei.

Het is leerzaam en verrijkend om samen over een Bijbels onderwerp te praten. En het zou mooi zijn als er nog wat meer mensen met ons mee zouden doen.
Dus: van harte welkom in de Blokhut om samen te groeien in ons geloof.

Bert Penninga


 
Religieuze gedichten

Zondag 4 augustus jl. las Ds. Berkhout tijdens de preek een gedicht voor.
In Den Ham { Overijssel } was Ds. Berkhout dit gedicht tegen gekomen. Het was op de route van de Hammerbezinningswandeling. De route gaat deels over onverharde wegen en is voorzien van bankjes. Op verschillende punten zijn informatiebordjes geplaatst en schildjes met gedichten, vaak met een religieuze ondertoon.

Op verzoek van een aantal gemeenteleden plaatsen wij dit gedicht in het kerkblad, zodat iedereen het nog eens kan nalezen. Het gedicht is geschreven door Doe v Zanten.

Het allereerst
Een kleine vogel voor het raam zong s 'morgens vroeg mij telkens wakker
Ietwat ontstemd riep ik een keer "Zeg luister eens jij kleine rakker
Is dat nu nodig al zo vroeg uit volle borst te kwinkeleren.
Mij dunkt, de dag is lang genoeg dan kun je toch wel musiceren?

Slaap lekker uit, ga dan in 't bad en doe niet zulke malle dingen.
Of scharrel eerst je kostje op en ga dan pas een liedje zingen."
Ik keek omhoog.... en meende toen een heel fijn stemmetje te horen,
dat op mijn vraag een antwoord gaf en slechts bestemd was voor mijn oren.

Ik schrijf het vrij vertaald, hier op,
want in het dagelijks verkeren,
als wij er maar voor openstaan, dan kan een mens nog heel wat leren.
Dit was het :.............."Ík ben zo gemaakt die gave kreeg ik mee van boven
en daarom wil ik s'morgens vroeg het allereerst mijn Schepper loven!"
ik zweeg bedremmeld en verbaasd, want wij, die zoveel doen en weten,
lopen gevaar door onze haast het allereerste te vergeten!


 
Diaconie Collectes

Toelichting collectes van de goede doelen:

Op 15 september collecteren wij voor : Kerk in Actie / Bouw de kerk in Syrië weer op.

De jarenlange burgeroolog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achergelaten: meer an 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen [ ongeacht hun afkomst of godsdienst ] hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.

Op 29 september is de bestemming van de collecte voor : Kerk in Actie / zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen.
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen
voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden.
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen en komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft opgedaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Op 1 oktober is het nationale ouderendag . Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor oudernen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.

Miranda Pos.


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 1 september en zondag 6 oktober is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

03 september     Dhr. J.J. Luijer
                           Kortenhoef
                          
05 september     Mw. E. Schouten - Prattenburg
                           Kortenhoef
                          
05 september     Dhr. A.F.H. Bakkenis
                           Kortenhoef
                          
09 september     Mw. N.G. Wingelaar - Bos
                           Kortenhoef

 
Roosters

Organisten
8 september        Dennis Werkhoven
15 september      Johan Haaksma
22 september      Pim de Ruig
29 september      Anne Duijf

Kinderoppas- en nevendienst:
8 september        Mirjam Kippschuill
15 september      Esther Luijer
22 september      Saskia Luijer
29 september      Hetty Schouten v.d. Velden


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 06-10-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 13-10-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.