PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  april 2020  |  volgende »

Maandag 6 april 2020 Nieuws uit de gemeente

Bij de diensten

Er stonden voor deze tijd zoveel prachtige diensten op het rooster. De dienst voor Jong en Oud op 5 april, die Annemieke van Weeghel heeft voorbereid. De viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. De dienst op Eerste Paasdag, waarin het Christelijk koor Revival uit Huizen, mee zou werken. En elke dienst op de zondag, die nu velen moeten missen, vanwege het corona-virus. Het is en blijft heel vreemd – beangstigend, heb ik verschillende mensen horen uitspreken. Zelf zal ik deze maand in enkele diensten elders voorgaan. Ook onwerkelijk, want dan sta ik voor een bijna lege kerk, maar de dienst wordt dan via internet uitgezonden: Kerkdienst gemist wordt in deze tijden enorm bekeken. Op Goede Vrijdag heb ik een morgendienst om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk in IJmuiden  https://kerkdienstgemist.nl/stations/371-Hervormde-Gemeente-IJmuiden-West/events En op zondag 26 april heb ik een morgendienst om 9.30 uur in Andel https://www.hervormdandel.nl/organisatie/live-terugluisteren-dienst 
Het zijn voor wat betreft de liturgie heel verschillende diensten. In IJmuiden wordt uit het Nieuwe Liedboek gezongen en in Andel zingen wij de oude Psalmen. Zelf hoop ik dat wij op 1e pinksterdag weer naar de kerk kunnen gaan in Kortenhoef. Maar daarover later meer.


 
Niet beschikbaar

Bezoekwerk is momenteel in het geheel niet toegestaan. Ik probeer telefonisch contact te houden. U kunt mij altijd telefonisch bereiken, of per mail. Bij begrafenissen is nu ook alles anders. Er mogen maar weinig mensen aanwezig zijn bij een begrafenisplechtigheid. Dit betekent i.h.a. dat de diensten zeer sober en kort zullen zijn. In overleg zal er voor mij altijd een mogelijkheid zijn om de begrafenisdienst te leiden.


 
Uit de gemeente:

Donderdag 2 april is Klaas Piet Meindertsma in het ziekenhuis in Blaricum opgenomen voor een kijk operatie. Deze operatie wordt uitgevoerd om te kijken of er uitzaaiingen zijn. Het al of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen bepaalt of er nog een behandeling mogelijk is. Enorm spannende tijde voor Klaas Piet, zijn gezin en zijn familie en vrienden.

Hennie Smit is opgenomen in Veenstaete

Dick Veen is opgenomen in St. Joseph, Minckelerstraat 81, 1223 LD Hilversum


 
Bericht van de Kerkenraad

Geachte gemeente leden,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het Corona virus en de maatregelen die de overheid gesteld heeft hebben wij de volgende beslissingen moeten nemen:
1 De Erediensten van de zondag komen vanaf heden tot en met D.V. 1 juni te vervallen, mochten er eerder versoepelde maatregelen komen zullen wij u hierover tijdig informeren.
2 De avondmaal viering van Goede vrijdag 10 april gaat ook niet door.

Ook worden de Erediensten niet vermeld omdat wij geen mogelijkheden hebben deze uit te kunnen zenden via de media.

Wij wensen u namens predikant en kerkenraad veel sterkte toe en Gods onmisbare zegen toe.

Voor vragen kunt u ten alle tijden de predikant of kerkenraad leden benaderen .

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen
Tel. nummer 035 6562522
Mail adres :


 
Ontvangen

Via ds. J. de Goei ontvangen:
€  20,00 Diaconie – project voor kinderen
€  10,00 Kerkrentmeesters


 
Diaconie

Verantwoording collectes 1e kwartaal 2020

Januari                        € 250,91
Februari          € 215,90
Maart             € 237,28
Totaal             € 704,09.

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.
M.Pos.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

6-5-2020  Dhr. D. Windsma 
                KORTENHOEF


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 

 

lees meer ยป

 


 

eredienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
Diaconale collecte: Inloophuis de Wording in Hilversum. meer details

eredienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Kerk in Actie - Geef kansarme kinderen toekomst. meer details

eredienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 09.30
Collecte: diaconie algemeen meer details

eredienst
datum en tijdstip 26-04-2020 om 09.30
Collecte: diaconie algemeen meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.