PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  mei 2019  |  volgende »

Maandag 6 mei 2019 Nieuws uit de gemeente

Pastoraat

Op de gemeente avond van 7 maart zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest.

Een belangrijk onderwerp was na het vertrek van Ds. Berkhout hoe nu verder in onze gemeente.
De meerderheid van de leden sprak zich uit voor een Emeritus predikant in het pastoraat. Nu hebben wij al enige tijd Ds. J. De Goei in ons midden die zich vol overgave inzet voor het pastoraat en regelmatig ook voorgaat in de Erediensten.
U hebt al vaak kennis gemaakt met Ds. de Goei, die regelmatig ook de ouderen bezoekt waarvan een deel niet meer in de gelegenheid is om de kerkdiensten bij te wonen.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 25 april j.l. dan ook besloten Ds. De Goei aan te stellen voor onbepaalde tijd als bijstand in het pastoraat. Wij zijn dan ook eer verheugd dat hij ons voorstel heeft geaccepteerd.

Als voortzetting van de gemeente avond van 7 maart j.l. willen wij een volgende gemeente avond beleggen op D.V. 3 oktober 2019

Namens de Kerkenraad,
J. van Corteveen
Voorzitter

 
Niet beschikbaar

Op 24 en 25 mei is Ds. J. de Goei niet beschikbaar voor de gemeente Kortenhoef.

 
Kerkrentmeesters

Ontvangen via Ds. J. de Goei: 2 x €  10,00

Opbrengst van de collectes voor de kerk in het 1e kwartaal 2019
Januari                    € 237,35
Februari                  € 213,95
Maart                      €  379,35 +
Totaal                     € 830,65

Hartelijk dank voor uw gaven.
Bram Schouten van der Velden


 
Ziekenhuis

In het ziekenhuis is mevr. G. den Daas opgenomen, maar inmiddels voor revalidatie overgebracht naar Tijdelijk Thuis in Hilversum. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij bij het verschijnen van het kerkblad weer naar haar eigen huis heeft mogen terugkeren.
Eveneens is in het ziekenhuis opgenomen geweest mevr. R. Dekker, maar ook zij is voor herstel overgebracht naar Gooizicht in Hilversum. De gebroken bovenarm wil nog niet zo voorspoedig genezen. Ze moet veel geduld hebben en wie haar kent, weet dat dit niet gemakkelijk is voor haar.
Wij wensen hen beiden een spoedig herstel en terugkeer toe naar hun eigen woning, maar boven alles Gods zegen.

 
25 jarig Huwelijk

Het echtpaar Vierhout-de Beus hoopt op D.V. 27 mei de dag te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen en de kinderen nog een goede tijd samen en namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Namens de kerkenraad,
J. van Corteveen

 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 8 mei hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname maandag 6 mei 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('var part1 = "tjvanwoudenberg";var part2 = "ziggo.nl";document.write(part1 + '@' + part2);

 
De Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 13 mei 2019 van 14.00 – 15.45 in de Blokhut.
We bespreken uit het boekje “Psalmen beter begrijpen” van Niels de Jong hoofdstuk 8 waarin psalm 115 wordt behandeld.
Gespreksleider ds J. de Goei.
Belangstellenden hartelijk welkom!

 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.

 
Koffiedrinken

Op zondag 2 juni is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.
 
Diaconie Collectes

Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Op zondag 26 mei heeft de collecte de bestemming: STICHTING VLUCHTELING.
Van Stichting Vluchteling wordt vaak gedacht dat het dezelfde organisatie is als  Vluchtelingenwerk Nederland. Het zijn echter twee verschillende organisaties, ieder met verschillende kantoren en werkzaamheden. St. Vluchtelingenwerk helpt asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Stiching Vluchteling verleent juist hulp aan vluchtelingen en ontheemden in conflict- of crisisgebieden zelf.
Stichting Vluchteling biedt hulp in 26 crisisgebieden wereldwijd.
Wereldwijd zijn ruim 68,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking- een recordaantal. Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Ontheemden zijn op de vlucht in eigen land. Mensen vluchten omdat ze niet anders kunnen. De overgrote meerderheid blijft in eigen land of regio, waar ze opvang vinden in vluchtelingenkampen of stedelijke opvang. Hulp is harder nodig dan ooit. St. Vluchteling biedt al meer dan 40 jaar humanitaire hulp aanvluchtelingen en ontheemden. In Afrika, Midden-Oosten, Azië, Europa en Latijns-Amerika. St.Vluchteling is een noodhulporganisatie, en biedt onderdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige crises kunnen mensen op hen rekenen, b,v bij onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Hemelvaartsdag 30 mei collecteren we voor: MAF { Mission Aviation Fellowship }.
Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uiterste van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt bereikbaar voor Gods liefde.
MAF vliegt met meer dan 130 vliegtuigen omdat: Elke seconde telt: Elk mensenleven telt. Mensen rekenen op MAF bij een ramp een epidemie of medische noodsituatie.
Slechte wegen: Vaak zijn wegen slecht en in de regentijd onbereikbaar.
Grote afstanden: Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud.
Tijdbesparing: 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd om uit te rusten van de reis.
Gevaar: De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer over de weg extra risicovol.
Miranda Pos.

 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

26 mei          Dhr. H.J. Jans
                     Kortenhoef
                                                     
02 juni          Mw. G.J. Boom - van Garderen
                     Kortenhoef
02 juni          Dhr. P. Luijer
                     Kortenhoef

 
Roosters

Organisten
12 mei        Pim de Ruig
19 mei        Gert-Jan Bruggeman
26 mei        Johan Haaksma
30 mei        Anne Duyf
2 juni          Pim de Ruig

Kinderoppas- en nevendienst:
12 mei        Esther Luijer
19 mei        Saskia Luijer
26 mei        Hetty Schouten v.d. Velden
2juni           Janneke Verbruggen

 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!

 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
  
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
  20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 0618695334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl                                               
 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9.30
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 02-06-2019 om 9.30
meer details

Eerste pinksterdag
datum en tijdstip 09-06-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.