PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  september 2023  |  volgende »

Woensdag 6 september 2023 Nieuws uit de gemeente

Jan van Corteveen heeft wegens omstandigheden aangegeven te stoppen als voorzitter van de kerkenraad.

Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen hem Gods zegen toe.

Namens de kerkenraad,
Bram Schouten van der Velden


 

Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Op zondag 1 oktober is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Gezamenlijke maaltijden

Onze gezamenlijke maaltijden in de blokhut zullen weer worden gehouden op de volgende data:
2023
11 oktober     
8 november

2024
10 januari       
14 februari
10 april
15 mei

Om deze data niet te vergeten kunt ze misschien alvast in Uw agenda noteren.
Meer informatie volgt tzt.

Met vriendelijke groet,
De dames van de kook groepen.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

5-9-2023  
Mevr. E. Schouten-van Prattenburg                
1241 DK    KORTENHOEF

24-9-2023
Mevr. M.J.M. Mur-van Schaik                         
1241 NG   KORTENHOEF

4-10-2023
Dhr. G. den Hertog                                          
1241 EK    KORTENHOEF

5-10-2023
Mevr. H. Ketelaar-Jansen                                
1241 VT    KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten:
10 september            Pim
17 september            Pim
24 september            ??
1 oktober                   Johan


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 

Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 

Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.