PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  januari 2020  |  volgende »

Dinsdag 7 januari 2020 Nieuws uit de gemeente

Bij de diensten

Zoals u zult merken, zal ik dit jaar zelf regelmatiger op de kansel staan. Met name in de bijzondere diensten en meestal ook op de eerste zondag van de maand. Zondag 2 februari hopen wij dan met elkaar weer het heilig Avondmaal te vieren.


 
Niet beschikbaar

Ds. J. (Jan) de Goei is op de volgende dagen niet beschikbaar voor de gemeente Kortenhoef: 24, 25, 26, 27 en 28 januari.


 
60 jarig huwelijk

Op D.V. 28 januari mogen dhr. P. Luijer en mevr. G. Luijer-Verhoef de dag gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn.
Namens de gemeente alvast een mooie dag toegewenst en wij hopen dat zij nog vele jaren met kinderen en kleinkinderen mogen genieten van dit samen zijn en nog vele gezonde jaren en Gods zegen toegewenst.

Namens Predikant en Kerkenraad,
J. van Corteveen


 
Bezoek Classis Noord Holland

Op D.V. donderdag 23 januari mogen wij als kerkenraad Ds Peter Verhoeff, Classispredikant Noord-Holland ontvangen om kennis te maken met de nieuwe situatie.  Zoals u misschien weet
 is er geen classis meer in onze regio en vallen wij als Kortenhoef onder de classis Noord-Holland.
Wij zullen u na de bijeenkomst informeren wat de resultaten van de ontmoeting zijn.

Namens de kerkenraad,
J. van Corteveen


 
Diaconie

Verantwoording collectes vierde kwartaal:
Oktober          €   220,15
November       €   291,30
December       €   553,47
Totaal             € 1064,92

De kerstzangdienst van 21 december 2019 heeft een mooi bedrag van € 355,45 opgebracht voor Inloophuis `Wording` in Hilversum.

Namens de diaconie hartelijk dank voor Uw gaven.
M.Pos.


 
Diaconie Collecte

De bestemming van de collecte op 26 januari is: Leprazending { Wereldlepradag }.
Ieder jaar op de laatste zondag van januari wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. In Nederland is Wereldlepradag vooral een moment om het probleem lepra { één van de vergeten ziektes } opnieuw onder de aandacht te brengen.
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten { melaatsen }. Helaas gaat dit vandaag de dag niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal met uitstoting te maken krijgen. Sinds de jaren tachtig is lepra goed behandelbaar. De aandacht van de lepraorganisaties, de Leprazending en de leprastichting richt zich nu dan vooral op het opsporen van lepra. Veel leprapatiënten zijn echter blijvend verminkt en verstoten uit hun gemeenschap. Daarom is goede sociale nazorg nodig, zodat de leprapatiënt na zijn genezing kan integreren in de maatschappij die hem eerder verstoten heeft.

Bestemming van de collecte op 2 februari: Kerk in Actie / Oeganda - goed boeren in een lastig klimaat.
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe duurzame technieken voor produktie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Deze collecte is er zoat boeren niet alleen droogte maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Bestemming van de collecte op 9 februari is: MAF { Mission Aviation Fellowship }.
Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven, met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 { hulp } organisaties doen dankzij MAF sneller, efficienter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt er ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Er zijn plekken op de wereld die zeer moeilijk te bereiken zijn. Soms zelfs alleen via de lucht. Zonder hulp van MAF kunnen deze mensen niet overleven. Laten wij met elkaar door een steentje bij te dragen zorgen dat MAF kan blijven vliegenen hulp kan bieden voor onze verre naasten in de wereld.

Miranda Pos


 
Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 13 januari 2020 van 14.00 – 15.45 in de Blokhut. 
We behandelen Joël 2 vers 18 - 27, met als leidraad het derde hoofdstuk uit het boekje “Leven bij de Dag” van Ds. J.J. ten Brinke.
Gespreksleider Ds. J. de Goei.
Hartelijk welkom!

Bert Penninga


 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 12 februari hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd.
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 10 februari 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg via:
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('var part1 = "tjvanwoudenberg";var part2 = "ziggo.nl";document.write(part1 + '@' + part2);


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 2 februari is er koffiedrinken na de dienst in de Blokhut achter de kerk. U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

15-1-2020       Dhr. D. Zijderveld
                        Kortenhoef
17-1-2020       Mevr. M. Pijnse van de Aa – Doelman
                        Kortenhoef


 
roosters

Organisten
19 januari       Johan Haaksma
26 januari       Anne Duyf
2 februari       Pim de Ruig
9 februari       Gert-Jan Bruggeman

Kinderoppas- en nevendienst:
19 januari       Esther Luijer
26 januari       Janneke Verbruggen
2 februari        Hetty Schouten v.d. Velden
9 februari        Karin Griffioen


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl


 

 


 

eredienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Kerk in Actie - Oeganda - goed boeren in een lastig klimaat. meer details

eredienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09.30
Diaconale collecte: MAF { Mission Aviation Fellowship }. meer details

eredienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 09.30
Collecte: diaconie algemeen meer details

eredienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
Collecte: diaconie algemeen meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.