PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Uit de gemeente Uit de gemeente
In memoriam

Op 26 maart 2024 overleed op 94-jarige leeftijd Jacoba de Kloet – Schouten. Mevr. De Kloet woonde met haar man na haar huwelijk in een boerderij aan de Kortenhoefsedijk. Het was hard werken op de boerderij en het gezin had het niet breed in die tijd. Toch zien de kinderen terug op een goede tijd op de boerderij. Later is de boerderij verkocht en verhuurde men ligplaatsen in een jachthaven.

Mevr. De Kloet was niet bang om te sterven. Zij was vitaal voor haar leeftijd, maar de laatste tijd kwamen er gezondheidsklachten en namen haar krachten af. Zij vond het wel moeilijk om los te laten. Dingen in haar leefomgeving die zij altijd zelf deed, kon zij op het laatst niet meer doen. Het moeilijkst vond zij haar kinderen te moeten loslaten. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen betekenden veel voor haar.

Mevr. De Kloet kwam niet vaak in de kerk, maar zij was wel gelovig. Het was haar wens dat er een afscheidsdienst in de kerk gehouden zou worden. In deze dienst lazen we uit Mattheus 6: 25-34. Jezus roept ons daar op niet bezorgd te zijn. Maar dat betekent niet dat we zorgeloos zouden moeten zijn. We mogen zorgzaam in het leven staan.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de troost en de kracht van de Here om het verlies te verwerken.

Ds. A. van Duinen


 
Uit de gemeente

Inmiddels ben ik alweer enige tijd in uw midden werkzaam en heb ik een aantal gemeenteleden inmiddels bezocht. Ik zie terug op goede ontmoetingen. Het is fijn om nader kennis met elkaar te maken en te ervaren dat je met elkaar tot een gemeente behoort. We weten dat de situatie voor Kortenhoef niet gemakkelijk is op dit moment. Maar toch is het belangrijk te weten dat we er niet alleen voorstaan, maar in verbondenheid met elkaar op mogen trekken.
In het gezamenlijke gedeelte van de gemeenten ‘s-Graveland en Kortenhoef leest u iets van mijn onlangs gehouden reis naar Slowakije.
 

Kerkenraad

Naar aanleiding van de paasdienst van woensdag 20 maart j.l. heeft de kerkenraad van gemeentelid Jannie Riemers een bedank kaartje ontvangen met een donatie  van € 30,00 daarin.

Jannie, heel hartelijk bedankt voor je lieve woorden en we zijn blij dat je zo hebt genoten  van de dienst.
We zullen je donatie doorzenden naar een goed doel.

Namens de Kerkenraad,
Marian Fokkema.


 
Diaconie

De collecte opbrengsten van het 1e kwartaal 2024
Januari           € 161,20
Februari         € 138,50
Maart             € 224,65.

Namens de Diaconie Hartelijk dank voor Uw gaven.
Marian Fokkema.


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Op zondag 5 mei is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Gezamenlijke maaltijd

Woensdag 10 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Blokhut achter de Kerk.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Mevr. Wil van Woudenberg.
Tel. 035 6563096.  Graag voor maandag 8 april 12 uur.

De volgende datum is 15 mei.

Met vriendelijke groet,
De dames van de kookgroepen.


 
Verjaardagen:

7-4-2024  
Mevr. K. Lagendijk-de Klerk
1241 AX     KORTENHOEF

30-4-2024
Mevr. M.E. Holdinga-Boom
1241 AR    KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten
14 april           Gert jan Bruggeman
21 april           Jan v. veldhuizen
28 april           Johan Haaksma
5 mei              Pim de Ruig
9 mei              Pim de Ruig


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 
 
Gemeente Gemeente
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.