PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan Hervormde Gemeente Kortenhoef

De Hervormde Gemeente Kortenhoef ziet zich als deel van de grote gemeente van Jezus Christus, haar Heer. Zo behoort zij ook tot de Kerk van alle plaatsen en eeuwen. Het is onze roeping om mee te werken aan wat Jezus Zijn leerlingen heeft opgedragen: om overal het Evangelie van Gods genade uit te dragen, in woord en in daad.
Allereerst en elke zondag weer opnieuw mag daartoe in een eredienst de Bijbel, Gods Woord, geopend worden, uitgelegd en verkondigd; tot heil en opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van Gods Naam. Deze wekelijkse dienst vormt met recht het centrum van ons gemeente-zijn.
In 2015 zijn wij gestart met het een paar keer per jaar weer houden van ook een tweede dienst (avonddienst), samen met onze zustergemeente van 's-Graveland. We willen dit graag voortzetten.
Op gezette tijden is er ook na de kerkdienst nog gelegenheid elkaar te zien en te spreken. Datzelfde geldt voor maandelijkse maaltijden met elkaar, een Bijbelkring enzovoorts. We willen dat graag continueren.
Omdat we een kleine en wat vergrijsde gemeente zijn, zetten we nu extra in op het (weer) bij onze kerk betrekken van de jonge(re) gezinnen. Daartoe is er reeds een begin gemaakt met zogenoemde diensten voor 'Jong en Oud'. Zo mogelijk verleent een christelijk kinderkoor medewerking. De eerste resultaten zijn heel hoopgevend te noemen, mede door de betrokkenheid van enige ouders bij de voorbereiding van een dergelijke dienst. Op deze ingeslagen weg zullen we beslist voortgaan.
Daarnaast vinden we het belangrijk ook de ouderen in onze gemeente ruimschoots tijd en aandacht te schenken. Het pastoraat, afgezien nog van andere uitingen van meeleven en belangstelling, ontvangt daarom eveneens een blijvend accent in ons gemeentelijk beleid. Huisbezoek van de predikant, niet alleen in tijden van crisis en nood, staat bij ons hoog in het vaandel.
Door middel van bij voorbeeld Kerstzangdiensten die breed worden aangekondigd, hopen we ook mensen van buiten de gemeente te bereiken.
Via met name de zendingscommissie proberen wij nog verder over grenzen heen te zien.
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.