PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
|Ter overdenking |Ter overdenking
Lucas 9:28-36

Toen ze wakker geworden waren, zagen ze Zijn heerlijkheid…
(Lc. 9:32)

De geschiedenis van de verheerlijking op de berg zal zeker op Petrus, Jacobus en Johannes indruk hebben gemaakt. Jezus ging de berg op om te bidden en zij alleen mochten met Hem mee. Zouden Petrus, Jacobus en Johannes bepaalde verwachtingen hebben gehad? Het is de vraag, want toen zij op de berg waren vielen zij immers in een diepe slaap.

Een mens heeft slaap nodig. Of je nu wilt of niet. Het lichaam heeft die rust nu eenmaal nodig. Er is wel verschil. De ene mens heeft meer slaap nodig dan de ander, de ene mens valt sneller in slaap dan de ander, de ene mens slaapt dieper dan de ander.

Er zijn mensen die het heerlijk vinden om eens lekker lang uit te slapen. Het is opvallend hoe rustig het gewoonlijk zondagmorgen op de weg is. Anderen hebben het voor hun gevoel juist te druk om te rusten en zijn zelfs op hun rustdag nog aan het werk.

Het positieve van slapen is dat de accu als het ware weer wordt opgeladen, zodat je vervolgens weer vol energie aan de slag kunt gaan. De andere kant is dat je niet waarneemt wat er in je omgeving gebeurt. Daardoor kan je wel eens overvallen worden door de realiteit. Een voorbeeld is de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes (Mt. 25:1-13).

Hoewel Petrus, Jacobus en Johannes het voorrecht hebben om met Jezus mee de berg op te mogen gaan, vallen zij in een diepe slaap. Als zij hadden geweten wat er zich op dat moment afspeelde, dan zouden ze zeker uit alle macht tegen de slaap hebben gevochten. Dat beseffen ze als ze wakker worden.

Terwijl Jezus aan het bidden is, verandert Zijn gezicht, en Zijn kleding wordt stralend wit. Het is een hemelse heerlijkheid die laat zien hoe Jezus is en zal zijn na Zijn opstanding en hemelvaart. Maar ook zoals Hij zal zijn bij de wederkomst. Bovendien zien Petrus, Jacobus en Johannes dat Hij spreekt met Mozes en Elia.

Zou u zo’n moment hebben willen missen als u er toen op de berg bij was geweest? Aan het einde van de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes roept Jezus de hoorders op om waakzaam te zijn. Het kan wel eens langer duren dan verwacht, maar de bruidegom zal zeker komen.

In Jezus’ nabijheid door slaap overmand worden. Het overkomt zélfs Petrus, Jacobus en Johannes tijdens de verheerlijking op de berg. Als zij wakker worden stelt Petrus voor om drie loofhutten te maken: voor Jezus één, voor Mozes één, en voor Elia één. Nu ze wakker zijn willen Petrus, Jacobus en Johannes dit heerlijke moment vasthouden. Op dat moment worden zij echter door een wolk (!) overschaduwd.

Vroeger gebeurde het wel dat mensen tijdens de preek in slaap vielen. Niet omdat de preek zo slaapverwekkend was, maar omdat men overmand was door slaap. Dat kan gebeuren. Met open ogen zitten suffen komt nog steeds voor. Er komt immers zoveel op een mens af. Je kan gewoon niet alles onthouden.

Toch blijft waakzaamheid geboden. Het is en blijft natuurlijk jammer als we de tijd van Jezus’ verheerlijking slapend door zouden brengen.


 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.