PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
|Ter overdenking |Ter overdenking
TER OVERDENKING

“Hij zocht naar een gelegenheid om Hem te ontmoeten.” (Lucas 9:9)

Wie niet kan zien mist iets. Want met onze ogen nemen wij veel nuances waar die niet of nauwelijks in woorden zijn te vatten. Hetzelfde geldt voor geluid. Wie doof is mist eveneens iets. We zeggen wel eens dat het de toon is die de muziek maakt.

Vandaag de dag zijn mensen vooral visueel ingesteld. De televisie heeft de radio verdrongen. Het uiterlijk is vaak belangrijker dan het innerlijk. Reclame moet vooral flitsend gebracht worden. En in de politiek is charisma soms belangrijker dan de boodschap.

Er zijn mensen die veel over hebben om met een (voormalige) beroemdheid te ontmoeten. Bill Clinton verdient er bijvoorbeeld een aardig zakcentje mee. Maar ook filmsterren en acteurs kunnen rekenen op de belangstelling van hun fans.

Eigenlijk is er niet eens zoveel veranderd in de loop van de tijd. Over koning Herodes wordt verteld dat hij Jezus wilde zien. Hij zal het een en ander over hem gehoord hebben via Johanna, de vrouw van zijn rentmeester (Lc. 8:3). Maar de verhalen over Jezus zullen ook via anderen het hof hebben bereikt.

Koning Herodes is niet zozeer geïnteresseerd in wie Jezus is, maar hij wil vooral iets van Hem horen. Er gingen namelijk de wildste geruchten over Jezus. En door Hem eens te zien hoopte Herodes meer duidelijkheid te krijgen. Niet wat Jezus deed maakte Herodes nerveus, maar wat de mensen van Hem dachten.

Stel je voor dat Johannes de Doper - zoals door sommigen gezegd werd - uit de doden was opgewekt. Dan kon Herodes wel eens een groot probleem hebben (vgl. Mt. 14:1-12). Het was onwaarschijnlijk, maar je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn.

Nog steeds zijn er mensen die Jezus alleen maar willen zien. En bij de vraag hoe Hij er dan uit zou moeten zien, heeft men wel een bepaald beeld. Maar wat Jezus ons te zeggen heeft, vindt men niet zo belangrijk.

Herodes heeft Jezus nog te zien gekregen ook (Lc. 23:8-12). Wat dat betreft liet Jezus zich zien, zelfs aan Herodes. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van Herodes in vervulling. Maar een teken dat hij van Jezus hoopte te zien, bleef achterwege. Op geen van zijn vragen kreeg Herodes van Jezus een antwoord.

Jezus laat niets van zich horen aan Herodes. Hij geeft geen enkel teken van Leven. Dat kan ook gebeuren als we slechts een bevestiging zoeken van het beeld dat we van Hem hebben gemaakt. Herodes mag zelfs blij zijn dat Jezus geen antwoord gaf op zijn ongeloof. Hij had dan echt alle reden om nerveus te worden.

Wie echter in Jezus gelooft, ontvangt niet alleen een zichtbaar teken. Die hoort ook de woorden van eeuwig Leven. Omdat ogen vertroebelt kunnen zijn (vgl. Lc. 24:13-35), is het heerlijk om ook het Woord te mogen horen.

Wat Herodes van Johannes vreesde, is op de morgen van Pasen in Jezus werkelijkheid geworden. “De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen.” (Lc. 24:34).

 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.