PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  juli 2021  |  volgende »

Maandag 5 juli 2021 Nieuws uit de gemeente

Vanuit Gorkum

Als het beestje maar een naam heeft… (2)
Het was een keer tijdens een kerkenraadsvergadering. En die was niet prettig. Nee, ik heb het niet over de sfeer of de agenda. En ook niet over Kortenhoef. Er was een ongenode gast die er plezier in leek te hebben om ons lastig te vallen. En hij weigerde om te vertrekken. Het was trouwens een ‘neef’, al weet ik niet van wie. Vast niet van een van de kerkenraadsleden, maar ook niet van mij. Wél weet ik dat hij er al vroeg bij was.
Het doet me denken aan die oude reclame van Sonnema uit 1999 waarbij Hollanders, die zich afvragen of het ijs betrouwbaar is, te horen krijgen: “het ken net”. Vervolgens zakken zij door het ijs. Mijn ‘neef’ is blijkbaar een andere ‘neef’ dan die tijdens die kerken­raadsvergadering. Je kan blijkbaar met dezelfde woorden verschillende dingen bedoelen. En als dat het geval is, ontstaat er mis­communicatie. Tja, waarom heet een mug in Friesland een neef, waarom wordt een ‘stippelbeestje’ een lieveheersbeestje genoemd, en waarom hebben mensen een bepaalde achternaam.

Over achternamen gesproken: waar komen die vandaan? Er blijkt soms een opvallende overeenkomst te zijn tussen een achternaam en het beroep van iemand. Ik heb ooit een organist gehad met de naam Trommel, en ook nog één met de naam Van Luit. Beiden speelden overigens niet onverdienstelijk orgel. Kan het muzikaler?
Daarentegen kan een naam ook vragen oproepen. Je zal als voorzitter van een pilotenvereniging maar Baksteen heten. Of als poelier Bakker. Wat je van de naam Schinkelshoek moet denken laat ik maar in het midden. Maar wat de naam ‘christen’ betreft is het aan ons om die naam eer aan te doen en waar te maken.


 
Vakantie

Op dit moment (van schrijven) is het weer wat wisselvallig. Met regelmaat vallen er buien. Maar voor juli zouden de vooruitzichten goed zijn: een grote kans op droger en zonniger weer dan normaal, waarbij het vaak aangenaam zomers warm is. We gaan het zien. En/of voelen.
Nu de coronamaatregelen bijna allemaal zijn opgeheven, zullen velen deze zomer er weer opuit trekken. Als u ook op vakantie gaat, wens ik u een goede tijd toe. En mocht u om wat voor reden dan ook thuis blijven, dan hier een goede zomertijd toegewenst. Bij re-creatie gaat het niet om zo ver mogelijk weg, maar in feite om een herschepping. Weer op adem komen, zodat je een nieuwe en frisse start kan maken. En bent u door de corona aan huis gebonden, dan wens ik u sterkte toe.
Na de zomervakantie hopen we als gemeente de draad weer op te kunnen pakken. Als ‘herschapen’ mensen en met nieuwe mogelijkheden, die we het afgelopen winterseizoen in ieder geval niet hadden. Tot die tijd ga ik verder met bezoekwerk. Dat zal overigens op woensdag zijn.


 
Gebed

Bij het opruimen van oude kerkbladen kwam ik onderstaand kindergebed tegen.

Lieve God.
Soms lijk ik wel een toverbal.
Zal ik het eens vertellen?
Gisteren was ik nog paars van woede
omdat mijn zusje zomaar op mijn kamer
met mijn spullen heeft gespeeld.
En ’s avonds kreeg ik een kleur als een tomaat
omdat ik alle koekjes had opgegeten.
En vanmorgen ergerde ik me groen en geel
aan die jongen die altijd zo op wil vallen.
God, wilt U mij helpen met al deze dingen
die ik zo moeilijk vind.
Soms voel ik me juist zo vrolijk.
De hele wereld lijkt wel zacht geel
wanneer ik met mijn vriendinnen speel.
En als de zon zo laag staat
en mooi oranje schijnt,
wil ik wel een dansje maken van plezier.
Dank U wel voor deze fijne dingen.
Amen

Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem, mede namens Jannie,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Afscheid

Wij moeten helaas per 1 juli afscheid nemen van onze mede kerkenraad lid Miranda  Pos
Vele jaren heeft zij zich ingezet voor de diaconie ook de administratie en het organiseren van de collectes voor alle goede doelen.
Haar beslissing om te stoppen heeft te maken met persoonlijke omstandigheden.
Onder andere het verzorgen va haar moeder samen met haar zus vergt heel veel tijd en energie.
Wij wensen haar en zus en moeder heel veel sterkte toe in de komende tijd en Gods zegen
Met nogmaals dank voor het vele werk dat zij heeft verzet.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen
Voorzitter


 
Ontmoeting 1e zondag van de maand

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 4 juli na de dienst weer elkaar te ontmoeten in de Blokhut
Zeker in de zomerperiode moet dit weer mogelijk zijn omdat wij dan ook buiten kunnen verblijven.


 
Erediensten

Ook vanaf 4 juli gaan wij weer via de traditionele uitgang onder de toren naar buiten. Tevens worden de collectes weer tijdens de dienst gehouden voor wat betreft de Diaconie.
De collecte voor de kerkrentmeesters is dan weer zoals gebruikelijk bij de uitgang.
Wij hopen als kerkenraad dat er door de versoepelingen meer mensen weer op de zondag naar de diensten komen.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen
Voorzitter


 
Afscheid kindernevendienst

Deze week verlaat Job de Haan groep 8 van basisschool de Regenboog. Na de zomervakantie gaat hij naar het Roland Holst College, een school voor voortgezet onderwijs in Hilversum. Job gaat daar QUEST doen. QUEST is project gestuurd onderwijs op havo/vwo-niveau. Leerlingen hebben bij deze onderwijsvorm meer regie over hun eigen leerproces dan bij de reguliere onderwijsstromen en dat is echt iets voor Job!
Dit jaar geen afscheid tijdens een kerkdienst maar we willen dit afscheid natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Job was namelijk, voor de coronaperiode,  één van de ‘vaste’ kinderen die bij ons naar de nevendienst kwam. Job ontvangt daarom namens onze gemeente en de kindernevendienst een Liedboek en we geven hem de volgende boodschap mee:
In de Bijbel, in Exodus 33, geeft God de belofte dat Hij altijd heel dichtbij ons wil zijn. Hij gaat met je mee waarheen je ook gaat. Eerst op vakantie en daarna naar je nieuwe school. Moge Hij je begeleiden ook in deze nieuwe fase van je leven!
Daarnaast hoop ik dat je op je nieuwe school mensen tegenkomt die van je houden,
die je helpen je talenten te ontwikkelen.
die, als je een keer boos bent, erdoorheen kunnen kijken en die je een troostende arm kunnen bieden als dat nodig is.
Mensen met een warm hart die je waarderen om wie je bent.
Zodat je in liefde verder kunt groeien en op jouw beurt ook een zegen voor anderen kunt zijn.
Namens de kindernevendienst,
Annemieke van Weeghel
Saskia Luijer


 
Diaconie
Verantwoording collectes 1e half jaar 2021 van de diaconie.

Januari            geen collectes
Februari          geen collectes
Van diverse gemeenteleden in totaal  € 125,-  ontvangen op de rekening van de
diaconie .

Maart  € 180,32
April    € 180,55
Mei     € 223,30
Juni      € 134,00
Totaal  € 718,17

Namens de Diaconie Hartelijk dank voor uw gaven.
Miranda Pos,


Op 18 juli heeft de collecte de bestemming: Stichting Chris en Voorkom!

´Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daar vind ´Chris´ en Voorkom! de inspiratie voor het werk dat zij doen.

´Chris´.
Met ´Chris´ wat er ook is! Bieden zij kinderen en jongeren een luisterend oor. Sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen, over bijvoorbeeld: risicogedrag, media, grenzen en zelfbeeld.
Daarnaast is´Chris´het kenniscentrum op gebied van jeugdpastoraat.

Voorkom!
Met Voorkom! bieden zij aan kinderen en jongeren weerbaarheidsinterventies, daarbij geven zij voorlichting over de gevaren van middelengebruik. Dit wordt gedaan door het verzorgen en geven van trainingen en workshops die voornamelijk op scholen worden gegeven.


Op 25 juli collecteren wij voor: Stichting Fonds Slachtofferhulp.

Jaarlijks worden 1,7 miljoen mensen in Nederland slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp.
Stichting Slachtofferhulp helpt slachtoffers hun kracht hervinden en weet wat er bij hen leeft:
" Ben ik de enige die dit overkomt" ? 
" Wat zijn mijn rechten " ? 
" Is er passende hulp voor mij " ?   
" Kan ik juridische stappen nemen"?

Stichting Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Hun doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen na een traumatische ervaring. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap.
Op basis van eigen veerkracht én juiste hulp.


Op zondag 1 augustus is de collecte voor: Stichting Inloophuis ´Wording` Hilversum.

Het Inloophuis is een open huis voor ieder die om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos geworden is.Maar daarnaast ook voor hen die leven met een verslavingsprobleem of voor mensen die zich gewoon eenzaam voelen.

De medewerkers in het Inloophuis willen graag vanuit christelijke overtuiging hun zorgen delen.
En bieden: altijd gratis koffie, thee, brood, en soep.

Iedere donderdagavond een gratis warme maaltijd. De maaltijd wordt op christelijke wijze geopend en beèindigd, waarbij een korte Bijbeloverdenking plaats vindt?

Wil iemand alleen zijn verhaal kwijt? De medewerkersvan het Inloophuis willen graag een luisterend oor zijn voor de bezoekers. Wanneer het nodig of gewenst is, worden bezoekers gewezen op mogelijke nachtopvang.


Op 15 augustus heeft de collecte de bestemming: Stichting Red een Kind.

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie in 1968 opgericht in Nederland.
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.
Zij werken daarbij samen met verschillende Nederlandse en Internationale en lokale organisaties.

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijk niet te verteren is!
Op dit momen strijden zij tegen armoede in Kenia, Burudi, Malawi, Oeganda, Ruwanda, Zuid-Soedan, Ethiopié, India en Congo ( DCR ).


Op 22 augustus heeft de collecte de bestemming: M.A.F. Mission Aviation Fellowship.

Elke 5 minuten vertrekt of landt er ergends ter wereld een vliegtuig van MAF. een vliegtuig met Bijbels, noodhulp, medische hulp of ontwikkelingshulp. Zonder de vliegtuigen van MAF blijven mensen in afgelegen gebieden onbereikbaar.

Dankzij de piloten en vliegtuigen van MAF kunnen hulporganisaties en kerken komen op plekken waar anders niemand komt. Dankzij steun vanuit Nederland hoeven ( ernstig ) zieken niet te betalen voor een ambulancevlucht.

Miranda Pos.


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Zondag 4 juli is er weer sinds lange tijd de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten na de dienst in de Blokhut onder het genot van een kopkoffie/thee. U bent van harte welkom.


 
Roosters:

Organisten
11   juli                 Gert-Jan Bruggeman
18   juli                 Johan Haaksma
25   juli                 Gert-Jan Bruggeman
1     augustus        Pim de Ruig
8     augustus        Anne Duyf
15   augustus        Gert-Jan Bruggeman
22   augustus        Anne Duyf
29   augustus        Gert-Jan Bruggeman
5     september    Anne Duyf


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

6-7-2021     Dhr. P. Kroon      
                   3634 AC   LOENERSLOOT
9-7-2021    Mevr. I. de Vente - Tolk 
                   1241 CC   KORTENHOEF
10-7-2021  Mevr. A.G.J. Butselaar   
                   1241 LM   KORTENHOEF
16-7-2021  Dhr. L. Kruijmer  
                   1241 HK   KORTENHOEF
28-7-2021  Mevr. W. van Woudenberg - van der Vliet       
                   1241 LS    KORTENHOEF
3-8-2021    Dhr. H. Strubbe   
                   1241 EJ     KORTENHOEF
4-8-2021    Mevr. M. Langenberg - van Delft         
                   1241 XC    KORTENHOEF
13-8-2021  Mevr. J. de Kloet - Schouten      
                   1241 LW   KORTENHOEF
25-8-2021  Mevr. A.B. Vis - Siemons
                   1231 NW  LOOSDRECHT
28-8-2021  Dhr. J. van de Steeg       
                   1241 AX    KORTENHOEF


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10.00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-08-2021 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.