PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 

maandag 30 augustus 2021

Nieuws uit de gemeente

Datum: 
 maandag 30 augustus 2021

Winterwerk
Het komende winterseizoen gaat de gemeentemaaltijd weer van start. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. Zelf heb ik nog geen gemeentemaaltijd in Kortenhoef meegemaakt, maar ik heb begrepen dat het er gezellig is en het eten lekker. Wat wil een mens nog meer?! Overigens moet het wel kunnen als het gaat om coronamaatregelen.
Bij voldoende belangstelling wil ik in oktober ook weer met de Bijbelkring beginnen. Zou u het me even willen laten weten als u van plan bent om te komen? De Bijbelkring is in principe één keer maand op woensdag in de Blokhut en het zal gaan over de zeven gemeenten uit Openbaring 1-3.

 
Ziekenhuisopname
Het is alweer geruime tijd geleden dat ziekenhuizen het aan een kerkelijke gemeente doorgaven als er een gemeentelid was op­genomen. En met de privacywetgeving is dit beleid nog maar meer aangescherpt. U, of uw familie, zult zelf een ziekenhuisopname aan de kerk door moeten geven als u bezoekt wilt namens de kerk. (Jan van Corteveen 06-83490876 / Ds. Martin Schinkelshoek 06-24294908) Ga er nooit vanuit dat ‘men’ het wel weet.


 
Vanuit Gorkum

Symbolen
Ze liggen al een tijdje op de hoek van mijn bureau. Bij het uitpakken van verhuisdozen kwamen ze tevoorschijn. Ze zijn niet groot, en evenmin kostbaar. In een kringloopwinkel zou je er waarschijnlijk aan voorbij lopen. En toch vond ik ze de moeite van het bewaren waard. Een aantal kleine houten lieveheersbeestjes, een rood hartje en een vredesspeltje. Ik vermoed dat ik het vredesspeltje ooit bij een vredesdienst heb gekregen.
Onder die lieve­heersbeestjes zit trouwens een plakkertje, evenals onder het hartje. Ik heb zo’n lieveheersbeestje overigens wel eens bij een voordeurbel gezien. En men zal hem niet voor niets daar hebben geplakt. Duidelijk zichtbaar. Om duidelijk te maken dat men tegen zinloos geweld is. Maar het zou ook een symbool voor geluk kunnen zijn.

Toen ik verder in m’n kamer rondkeek zag ik nog meer van dit soort voorwerpen: een boekenlegger in de vorm van een kruis, met daarop de tekst uit 1 Korinthe 13:8. “De liefde vergaat nimmer meer.” Maar ik zag ook een kaarsje staan in de vorm van een Ichtus of vis-teken en twee gevouwen handen. Allemaal symbolen. Het gaat immers niet zozeer om het materiaal waarvan het voorwerp gemaakt is. Juist de vorm en de betekenis zijn belangrijk.
Eigenlijk mooi bedacht om het Ichtus of vis-teken licht te laten geven. In de letters van het Griekse woord Ichtus zagen de eerste christenen namelijk de kern van de Bijbelse boodschap. Vertaald staan deze letters voor: Jezus Christus Gods Zoon Redder. En als je daarbij bedenkt dat de Here Jezus eens van Zichzelf heeft gezegd: “Ik ben het Licht der wereld” (Johannes 8:12), dan heb je het Evangelie in een notendop. Of liever gezegd in een kaarsje.
Maar ik denk ook weer aan het hartje. Een variant daarop is een trouwring. Het gaat niet alleen om het materiaal waarvan zo’n ring is gemaakt, de betekenis is net zo belangrijk. Met een trouwring laat je immers zien dat je getrouwd bent (geweest). Als een teken dat je iemand toebehoort en niet beschikbaar bent voor een ander. En zoals een ring geen begin of einde heeft, zo is dat ook de bedoeling van een huwelijk. Al heeft een huwelijk natuurlijk met de trouwdag wél een begin.En dan heb ik nog een ander voorwerp hangen, waar sommige gemeenteleden naar gevraagd hebben. Nu de verbouwing en ver­huizing groten­deels achter de rug zijn, heb ik m’n toga weer voor de dag gehaald. In de kerk het ambtsgewaad voor een dominee. En ze zijn er in alle soorten, maten en kleuren. Overigens dragen veel dominees vandaag de dag geen toga (meer) tijdens een kerkdienst, of ze dragen een liturgisch gewaad. En wat voor toga ik draag? Dat ziet u wel.
In de kerk zijn er trouwens heel veel symbolen. Nog twee noem ik er. Wat dacht u van de sacramenten doop en Avondmaal? Het water van de doop, en de tekenen van brood en wijn bij het Heilig Avondmaal. Maar ook de Apostolische Geloofsbelijdenis is zo’n symbool. Zeg maar het Ichtus of vis-teken in 12 artikelen verwoord.
Soms kom je op een onverwachte plaats een veelzeggend symbool tegen. Deze zomer zijn wij een aantal dagen op Ameland geweest. Tijdens een strandwandeling kwamen we toen een groot hart van schelpen tegen. Een symbool waarvan de boodschap niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.
Tot slot ­ als het om symbolen gaat ­ reed ik onlangs tijdens een regenbui naar huis. Er hing aan de ene kant van de weg een donkere regenlucht, en aan de andere kant brak de zon door. Op dat moment werd er een regenboog zichtbaar. Hét symbool van Gods trouw. Dat de aarde niet nogmaals overspoeld zal worden door een zondvloed. Noch door een vloedgolf van water, noch door een vloedgolf van geweld, noch door welke vloedgolf dan ook. Als dat geen teken van hoop is?!

Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem, mede namens Jannie,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Gift

Via Ds. Schinkelshoek is er een gift binnen gekomen voor de diaconie van € 50.-
Namens de kerkenraad hartelijk dank .


 
Heilig Avondmaal

Wij hopen D.V zondag 5 september weer het Heilig Avondmaal te mogen vieren en willen dit weer op de veilige manier houden zoals vorige keer ook prima verlopen is.
Namens de kerkenraad bent u hier voor van harte uitgenodigd.


 
Maandelijkse maaltijden

Het is de bedoeling om a.s. oktober weer te starten met de maaltijden en wij zullen u hier tijdig over informeren.

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,
Jan van Corteveen


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Zondag 5 september is er weer sinds lange tijd de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten na de dienst in de Blokhut onder het genot van een kopkoffie/thee. U bent van harte welkom.


 
Roosters:

Organisten
5 september         Anne Duyf
12 september       Pim de Ruig
19 september       Johan Haaksma
26 september       Pim de Ruig
3 oktober              Gert-Jan Bruggeman


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

1-9-2021  Mevr. A. Neijsen - de Vink                
                1241 BK  KORTENHOEF
3-9-2021  Dhr. J.J. Luijer
                1241 CK  KORTENHOEF
5-9-2021  Mevr. E. Schouten - van Prattenburg
                1241 DK  KORTENHOEF
9-9-2021  Mevr. N.G. Wingelaar - Bos              
                1241 BH  KORTENHOEF


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema
tel. 06-51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

terug
 


 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.