PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 

dinsdag 5 april 2022

Nieuws uit de gemeente

Datum: 
 dinsdag 5 april 2022

Bijzondere diensten

Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. En zoals gebruikelijk willen we dan op deze dag met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Tot gedachtenis aan het lijden en sterven van de Here Jezus. We sluiten deze dienst af met het zingen van Gezang 195 en we verlaten na de zegen in stilte het kerkgebouw.
Op 1e Paasdag is er dit jaar een ‘gewone’ paasdienst. Omdat door de coronacrisis lang onduidelijk was of er op 1e Paasdag überhaupt een kerkdienst zou kunnen zijn, en zo ja in welke vorm, is het niet meer gelukt om voor deze kerkdienst een solist of koor te regelen.


 
Vanuit Gorkum

Een cursus op ‘hoog niveau’
Om maar met de deur in huis te vallen: het gaat in dit stukje niet over intelligentie, maar over hoogte. Ik heb in januari en februari namelijk een korte cursus snoeien van hoogstam fruitbomen gevolgd. Weer eens iets anders dan het werken met archieven. Het was trouwens een leerzame en leuke cursus. En de cursus werd afgesloten met een praktijkdag.
Hoe ik erop kom om zo’n cursus te volgen? Eigenlijk is het antwoord heel simpel. We hebben in de tuin een aantal fruitboompjes staan. Toen ik tegen Jannie zei dat we tijdig moeten regelen dat ze gesnoeid worden, kwam zij met deze cursus aan. Dan zou ik het daarna immers zelf moeten kunnen doen. En zo geschiedde.
De cursus was gericht op het snoeien van hoogstam fruitbomen, maar dat neemt niet weg dat je op dezelfde wijze laagstam fruit­bomen kan snoeien. En dat is meer het niveau waarop ik graag in de tuin werk.
Wanneer je fruitbomen niet snoeit, gaat het vroeg of laat ten koste van de opbrengst. Of het nu gaat om appels of peren, druiven of ander fruit. Het lijkt misschien zonde om goede takken te verwijderen van een appelboom, want in je gedachte zie je dan weer een potentiële appeltaart aan je neus voorbijgaan.
Na het laatste Avondmaal liep de Here Jezus met Zijn discipelen door het Kidrondal en al lopend tussen de wijnstokken vergeleek Hij Zichzelf met de ware Wijnstok. Ook ranken die vruchtdagen moeten gereinigd worden, opdat zij meer vrucht dragen. En daarin zit de vreugde van de Vader, de Wijngaardenier. (Johannes 15:1-8)Snoeien kan pijn doen. Er gebeurt momenteel heel veel in de wereld. Wat een pijn en verdriet wordt bijvoorbeeld mensen uit de Oekraïne aangedaan. En wat te denken van (de gevolgen van) de coronacrisis.
Het bijzondere vind ik dat juist door de situatie in de Oekraïne Joden die daar wonen versneld naar Israël worden gebracht. Het doet me denken aan het bevel van keizer Augustus, waardoor Jozef en Maria naar Bethlehem moesten gaan en de Here Jezus juist daar werd geboren. Zoals reeds in het Oude Testament was voorzegd.

Mocht u nu hopen dat er over een aantal maanden bij het koffiedrinken in de Blokhut appertaart is van eigen bodem, dan moet ik u teleurstellen. Mijn boompjes zijn nog te klein. Het kan dus nog wel een paar jaar duren. Dat neemt niet weg dat ik naar dat moment uitkijk.

Mede namens Jannie een hartelijke groet vanuit Gorinchem,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Diaconie

Collecte opbrengst
Collecte opbrengsten Januari € 93,10
Er zijn begin januari geen diensten geweest vanwege corona.

Collecte opbrengsten februari € 211,35
Collecte opbrengsten Maart  € 196,95

Gift
Er is een gift ontvangen van € 20, 

Oekraïne
De Diaconie heeft in Februari 2022 een bedrag gestort van € 800,00 voor hulp in Oekraïne.

Namens de Diaconie hartelijk dank voor Uw gaven,
Marian Fokkema.


 
Collecte inloophuis “de Wording”

Op Zondag 17 april zal de collecte van de Diaconie bestemd zijn voor het inloophuis “de Wording” in Hilversum.
Dit is een inloophuis: een open huis voor ieder, die om welke reden dan ook dakloos of thuisloos geworden is. Voor o.a. medeburgers die te kampen hebben met psychische of verslavingsproblemen. Maar ook voor alleen gaanden, die graag anderen willen ontmoeten. 
Vele  medewerkers staan klaar om deze mensen in inloophuis “de Wording” te begroeten. Zij doen dit werk geheel belangeloos en op vrijwillige basis en willen graag hun  christelijke overtuiging met een ieder delen.
Zij bieden dan ook  graag een kopje koffie of thee aan, en  brood en soep. Een gratis warme maaltijd op de donderdagavond. En vooral een luisterend oor voor de ervaringen en/of zorgen die jij met hen wilt delen.
“De Wording” is opgericht in 1997 door leden van verschillende kerken in Hilversum en omstreken. Om dit werk te kunnen blijven doen is uw financiële steun zeer welkom!

Deze collecte willen wij dan ook van harte bij U aanbevelen.

Namens de Diaconie,
Marian Fokkema


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Er is weer gelegenheid om  koffie te drinken in de Blokhut op de eerste zondag van de maand.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

7-4-2022  
Mevr. K. Lagendijk - de Klerk                     
1241  AX   KORTENHOEF

6-5-2022 
Dhr. D. Windsma                                        
1241  CS   KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten

10 april           Gert Jan Bruggeman
15 april           Jan van Veldhuizen
17 april           Pim de Ruig
24 april            Marianne Luyer
1 mei              Pim de Ruig
8 mei              Gert Jan Bruggeman


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 

Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 

Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl 

terug
 


 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.