PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  oktober 2019  |  volgende »

Dinsdag 1 oktober 2019 Nieuws uit de gemeente

In memoriam

Dinsdagnacht 17 september is onverwachts ingeslapen: Teunis Johannes van Woudenberg. Hij heeft zijn vrouw Wil nog wakker gemaakt omdat hij zich niet zo lekker voelde. En toen Wil het niet duidelijk kreeg wat er aan de hand kon zijn, besloten zij samen om toch maar de huisartsenpost te bellen. Deze vond het beter als de ambulance langs zou komen. Maar na tal van onderzoeken konden de ambulance broeders niets vinden. Zakte het ook weer af en werd er besloten dat Hans thuis kon blijven. Een uur later maakte hij Wil opnieuw wakker. Hij voelde zich toch niet helemaal lekker. Om hem gerust te stellen zei Wil, geef mij maar je hand! Dat was altijd een goede manier om tot rust te komen. Hans legde zijn hand in die van Wil en een zachte zucht en hij was niet meer. Ingeslapen met zijn hand in de hand van Wil. Maandag 23 september hebben wij in de rouwdienst in de kerk de woorden van hun trouwtekst overdacht. Psalm 119 : 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 21 Jaar heeft deze belijdenis voor hen beiden de mogelijkheid gegeven om in deze wereld hun levensweg te gaan. Een belijdenis voor elke dag, opdat woorden van anderen hun samengaan niet zou kunnen verstoren. Samen mochten zij hun vertrouwen stellen op de Here en Heiland Jezus Christus. Op weg gaan naar het hemels Jeruzalem. In zijn armen ben je veilig en draagt Hij je door alles heen. Zelfs door de diepte van de dood. Na de dienst hebben wij het lichaam van Hans van Woudenberg bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats in Bilthoven. Wil en de kinderen en kleinkinderen van Hans en Wil, bidden wij Gods troost toe en kracht om ook die levensweg te gaan die Wil en Hans 21 jaar samen hebben mogen gaan.


 
Niet beschikbaar

Ds. J. (Jan) de Goei is op de volgende dagen niet beschikbaar voor de gemeente in Kortenhoef: 8, 9, 22, 23, 24 en 25 oktober.


 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 9 oktober hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 7 oktober 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail tjvanwoudenberg@ziggo.nl


 
Gemeente Avond

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeente avond op D.V. donderdag 31 oktober a.s.
Een nadere invulling voor de avond wordt u nog bekend gemaakt.

Jan van Corteveen
Voorzitter Kerkenraad


 
Diaconie Collectes

Toelichting collectes van de goede doelen:

Op 6 oktober is de collecte voor: Kerk en Israël / Protestantse Kerk.

Op de eerste zondag van oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere
kerken Israëlzondag. In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël.
Er zijn drie motieven voor zo'n apate markering in het kerkelijk jaar.
- Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël
- Bezinning op de relatie van de Kerk met Israël
- Gebed voor het volk Israël.
In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op zondag vóór Grote Verzoendag maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag van oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen wij Israël niet elke zondag tegen in liturgie: in zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël?Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen.
Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen, schuren is het juist van belang rond de feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Leren door ontmoeting en dialoog.
In 2019 ondersteunt de Protestantse Kerk het Centraal Joods Overleg en het werk in Nes Ammim een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog.
Hier in Nederland zijn er tal van ontmoetings en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk en Israël.


Op 13 oktober is de collecte voor: Joods Nationaal Fonds - bomen planten.

Sinds 1902 plant het JNF bomen in Israël. Bomen leveren zuurstof, humus, vruchtbare grond
en schaduw: leven voor mens en dier. Bossen zijn plekken om te genieten en tot rust te komen.

Bomen brengen Israël tot leven.
In het noorden van Israël is dankzij de grote verbondenheid tussen Nederland en Israël een groot aantal parken en wouden gerealiseerd. Het planten van bomen door het Nedelandse volk heeft geleid tot de ontwikkeling van meer dan 250 parken en wouden { van respectievelijk 2000 en 10.000 bomen } iest waar Israël bijzonder dankbaar voor is.


Zondag 20 oktober is de bestemming van de collecte voor: MAF { Mission Aviation Fellowship }.

MAF is voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatie-
middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 { hulp } organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt er ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. MAF biedt transportdiensten aan zendelingen,
vertalers, ondersteunend personeel, consultants, trainers en taalkundigen: biedt medische evacuaties en helpt bij rampenbestrijding. In sommige gebieden wordt ook ondersteuning geboden aan veel christelijke zendingsorganisaties, ziekenhuizen en lokale mensen en overheden. Aangezien deze diensten het vliegen op steile, korte of anderzins moeilijke startbanen omvatten biedt MAF zijn personeel training in gespecialiseerde vliegtechnieken.


De collecte op zondag 3 november is voor: Kerk in Actie { najaarszending }. Onderwijs voor de groeiende kerk Zambia.

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen er in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. de studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland. Thijs en Marike Blok.

M. Pos.


 
De Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 14 oktober 2019 van 14.00 – 15.45 in de Blokhut.
We bespreken uit het boekje “Psalmen beter begrijpen” van Niels de Jong hoofdstuk 10 waarin psalm 146 wordt behandeld.
Gespreksleider: ds J. de Goei.
Belangstellenden hartelijk welkom!

Bert Penninga


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 6 oktober en zondag 3 november is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

04 oktober      Dhr. G. den Hertog
                        Kortenhoef
                       
08 oktober      Mw. M.C. Luijer-Nab
                        Kortenhoef
                       
09 oktober      Mw. J. de Kloet-Kos
                        Kortenhoef
                       
19 oktober      Mw. S.N. Kiem - Loe
                        Kortenhoef
                       
23 oktober      Dhr. W. Buma
                        Kortenhoef
                       
01 november  Dhr. M.H. Mur
                        Kortenhoef
                       
03 november  Dhr. Aalberts
                        Kortenhoef
                       
09 november  Mw. A. Driessen - Hermsen
                         Vreeland


 
roosters

Organisten
6 oktober            Gert-Jan Bruggeman
13 oktober          Pim de Ruig
20 oktober          Johan Haaksma
27 oktober          Anne Duyf
3 november        Gert-Jan Bruggeman
6 november        Pim de Ruig

Kinderoppas- en nevendienst:
6 oktober           Janneke Verbruggen
13 oktober         Annemieke van Weeghel
20 oktober         Karin Griffioen
27 oktober         Esther de Haan
3 november       Joyce Hagen


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 

eredienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Stichting Voorkom. meer details

eredienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09.30
Collecte: diaconie algemeen meer details

eredienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Stichting Vluchteling. { Wereldvluchtelingendag 20 juni } meer details

eredienst
datum en tijdstip 28-06-2020 om 09.30
Diaconale collecte: Hulp voor Helden { de Soldatenkerk }. meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.