PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  december 2020  |  volgende »

Dinsdag 8 december 2020 Nieuws uit de gemeente

Herdenkingsdienst

De laatste zondag van het kerkelijk jaar - eeuwigheidszondag - hebben we tijdens de kerkdienst de overleden gemeenteleden her­dacht.

 
  • op 1607-2020 is overleden Rijkje Kessel-Hagen in de leeftijd van 88 jaar
  • op 0108-2020 is overleden Piety Luijer-Zeinstra in de leeftijd van 88 jaar
  • op 0508-2020 is overleden Maria Pijnse van der Aa-Doelman in de leeftijd van 93 jaar

Ook was er een moment van stilte voor allen die ons zijn voorgegaan en niet bij name zijn genoemd.

“Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” (Openb. 14:13)


 
Wij gedenken

DIRK LEENDERT VEEN
Op 20 november 2020 is op 74-jarige leeftijd Dirk Leendert Veen overleden. Zelf heb ik Dick nooit ontmoet, maar voor u was hij geen onbekende. Hij was een bijzondere man: of het nu gaat om zijn optimistische karakter, engelengeduld of behulpzaamheid. Dick was geen prater, maar vooral een man van daden. Een echte doorzetter, die zijn talenten goed besteed heeft.
Hoewel Dick christelijk was opgevoed, was hij in de loop van de tijd het geloof kwijtgeraakt. Toen hij zijn vrouw Coby leerde kennen, vond hij het tot zijn grote vreugde echter weer terug. Het geloof zou nadien altijd zijn inspiratiebron en houvast zijn. En dat stak hij niet onder stoelen en banken.
Het doorzettingsvermogen van Dick blijkt wel uit het feit dat hij als LTS-er zich door studie wist op te werken tot directeur van MTS Patrimonium. De uiteindelijke teloorgang van MTS Patrimonium heeft Dick veel verdriet gegeven. Al zijn draaiboeken en dossiers gingen de container in.
Toch ging Dick bij tegenslagen niet bij de pakken neerzitten. Ook niet toen hij steeds meer last kreeg van de Alzheimer. Hij vond het heel moeilijk en had er ook verdriet om. Op een bepaald moment besefte hij ook dat hij door de ziekte zijn ambt als kerkrentmeester niet langer kon voorzetten. Het zegt veel over de veerkracht van Dick dat hij vervolgens toch weer van het leven ging genieten.
In de herdenkingsdienst op 27 november hebben we dan ook in een overdenking stilgestaan bij de woorden van Jesaja 40:31 (HSV). “Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen…” Na alle ellende volgt er een ‘troostrijk’ nieuw begin. En Gods kracht is zo groot, dat Hij er zelfs van kan uitdelen. Daarom worden we ook opgeroepen om ons vertrouwen op God te stellen. Op Zijn tijd en op Zijn wijze zal Hij uitkomst geven.
Aansluitend heeft op de Algemene Begraafplaats in Bussum de teraardebestelling plaatsgevonden.
We wensen mevrouw Veen, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe en kracht en sterkte bij het verwerken van het verlies.


 
Kennismakingsgesprekken

Momenteel ben ik bezig met kennismakingsgesprekken. Het bevalt mij goed om dat in de Blokhut te doen. En de gemeenteleden die ik daar tot nu toe heb ontvangen waren er eveneens positief over. Het is dan ook de bedoeling om op deze wijze voorlopig verder te gaan.


 
Vanuit Gorkum

De kennismakingsgesprekken zijn intensief, maar ook leuk om te doen. Gemiddeld spreek ik zo vijf of zes mensen per week. Verder werk ik een dag per week op een archief. Ook dat vind ik gewoon leuk om te doen.

Ondertussen nadert de verbouwing van ons huis in Gorkum zijn voltooiing. Overigens zijn we dan nog wel even bezig voor alles behangen en geverfd is. En dan komt de verhuizing. Ik kijk er naar uit om weer al mijn boeken binnen handbereik te hebben. Nu is het overgrote deel van mijn boeken namelijk opgeslagen bij een verhuizer.

December is dé feestmaand. Dit jaar zal dat anders zijn dan we gewend zijn. Ook in de kerk hebben we te maken met de corona­maatregelen van de overheid. Hoewel de boodschap van het evangelie niet anders is dan in ander jaren, mogen we maar met een beperkt aantal mensen samen komen en niet zingen tijdens de kerkdienst. Ook is het niet mogelijk om tijdens de feestdagen gezellig samen te zijn met familie en vrienden. Daardoor kan de stilte van de eenzaamheid nog beklemmender zijn voor wie alleen is. Laten we ook aan hen denken!

Tot slot denk ik nog aan de klok waarover ik het in de herdenkingsdienst had. Wat gaat de tijd toch snel. Het lijkt wel of de wijzers steeds sneller gaan draaien. “Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.” (Bundel 1938 Gez. 292) Voor je het weet is er weer een jaar ‘voorbijgevlogen’.
Gelukkig zijn voor het jaar 2021 de vooruitzichten positief als het gaat om een coronavaccin. Als een ding het afgelopen jaar wel duidelijk is geworden, dat is dan dat het leven niet maakbaar is en dat niemand onaantastbaar is. We leven in het ‘jaar des Heeren’ (Anno Domini) en het is ‘zo God het wil’ (Deo Volente).
Tegelijk zijn we als mensen onderweg. Zoals gezegd in de herdenkingsdienst: eens komt er een tijd waarin geen tijd meer is. Als een klok zonder wijzers. Geen herhaling van uren en dagen meer, maar de eeuwigheid. En op die tijd ­ “opdat God alles in allen zal zijn” (1 Kor. 15:28) ­ bereiden wij ons als gemeente voor.

Mede namens mijn vrouw Jannie goede en gezegende feestdagen toegewenst.

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Gelezen

Een bekend spreekwoord luidt: Wie wat bewaart, die heeft wat. Zo kwam ik onderstaand artikel tegen over het ontstaan van het bekende kerstlied ‘Stille Nacht’.

WAAR EEN KAPOT ORGEL TOE LEIDDE

‘Stille Nacht’ door ongelukje geboren

Oberndorf - Een kapot kerkorgel in een klein Oostenrijks plaatsje, bijna tweehonderd jaar geleden, leidde ertoe dat mensen over de hele wereld vandaag de dag het Stille Nacht, Heilige Nacht zingen. In 1816 werd een lied geboren dat langzaam maar zeker de harten van de mensen zou veroveren. Het is inmiddels uitgebracht in honderden talen en het wordt jaarlijks rond kerst door miljoenen mensen gezongen.
Op 23 december 1816 gaf het oude kerkorgel van de Sint Nicolaas-kerk in het kleine Oostenrijkse plaatsje Oberndorf, nabij Salzburg, er de brui aan. Volgens de overlevering had een muis zich door de blaasbalg geknaagd. Om met de mensen in zijn parochie, vooral boeren, toch een feestelijke kerstavond te kunnen hebben, besloot kapelaan Jozef Mohr zelf een lied te maken, samen met zijn organist Franz Gruber.
Mohr had twee jaar daarvoor een zelfgemaakte tekst op papier gezet. Samen met Gruber verzon hij er een melodie bij, voor een tenor- en een basstem en een kinderkoor, met begeleiding van een gitaar. Diezelfde kerstnacht brachten Mohr, Gruber en een paar kinderen het Stille Nacht voor de eerste keer ten uitvoer in de kerk. Het lied telde zes coupletten en er werd niet - zoals gebruikelijk in die tijd - gezongen in het Latijn, maar in het Duits.
Het lied bleef voorlopig alleen in Oberndorf bekend, maar in 1825 werd het partituur ‘gestolen’ door de orgelbouwer Karl Mauracher die het lied meenam naar Fügen in Tirol. Daar namen verschillende koren het zangstuk in hun repertoire op en zo begon het lied zijn wereldreis. Eerst in Europa en in 1839 voor het eerst daarbuiten, in New York. Opmerkelijk is dat het lied door zowel de katholieke als de protestantse kerk is overgenomen.
Er is lang veel onduidelijkheid geweest over de oorsprong van Stille Nacht. Lang werd gedacht dat de Oostenrijkse componist Michael Haydn het lied had geschreven. Pas na lang speurwerk werd tegen het einde van de vorige eeuw het definitieve bewijs geleverd dat Mohr en Gruber de tekst en de melodie hadden verzonnen. Ze waren toen al lang overleden, respectievelijk in 1848 en 1863.
In 1913 kwam er ook een einde aan de Sint Nicolaaskerk in Oberndorf. Na talloze overstromingen van een nabijgelegen rivier werd het vervallen gebouw afgebroken. In 1937 werd op de ruïnes een kapel gebouwd die naar het beroemde kerstlied is vernoemd. In de glas-in-loodramen staan de afbeeldingen van Mohr en Gruber.

In het grensplaatsje Oberndorf komen ieder jaar zo'n 150.000 toeristen, die naast de kapel de vele souvenirwinkeltjes en het plaat­selijke museum bezoeken. Daarmee is het Stille Nacht, Heilige Nacht, de beroemdste kersthit aller tijden, al jarenlang de grootste bron van inkomsten voor de inwoners van Oberndorf.

Tekst overgenomen uit het Friesch Dagblad van 18 december 2003


 
Kerkrentmeesters

Via Ouderling August van der Lelie is een gift binnengekomen van€ 100,= N.N.
Hartelijk dank hiervoor.


 
Aanmelden kerkdiensten

De kerkenraad vraagt u dringend zich tijdig aan te melden voor de kerkdiensten.
Ook de eerste kerstdag is het noodzakelijk u tijdig aan te melden.
Wij mogen nog steeds ca 30 personen toe laten
U kunt zich opgeven bij :
Jan Bos                       06 29523343
August van der Lelie  06 47430496


 
Uitbreiding Diaconie

Wij als kerkenraad zijn verheugd dat Marjan Fokkema wil toetreden tot het college van de diaconie.
De bevestiging zal plaats vinden op D.V zondag 14 februari in de morgen dienst.
Wij wensen haar in ons midden van de kerkenraad van harte welkom .
Jan van Corteveen ( voorzitter)


 
Huwelijk

Op D.V.18 december om 14.00 uur hopen Bettina Josina Prins en Klaas Piet Meindertsma  in het huwelijk te treden.

Voorganger in deze dienst is Ds. Jan de Goei. Wij zijn zeer verheugd als kerkenraad dat dit kan plaats vinden. Wij wensen Klaas Piet en Betty een hele mooie dag toe en  Gods zegen op hun huwelijk.

Namens de kerkenraad
Jan van Corteveen


 
Pastoraat

Na een hele lange afgelopen periode van ziekte voor Piet en Marijke Langenberg
Piet en Marijke hebben beide Corona gehad en voor Piet kwamen daar nog bij Alzheimer en Parkinson.
Ook voor Marijke een hele zware periode eerst met Piet thuis , later is hij overgebracht naar de Kerkenlanden.
Nu is Piet sinds een aantal weken overgeplaatst naar ST. Carolus in Hilversum.
Het nieuwe adres van Piet is Carolushuis Bosdrift 96 1215AN Hilversum kamer 273
Piet heeft vele jaren het ambt vervuld van Diaken als voorzitter.

Wij wensen Piet en Marijke veel sterkte toe en Gods zegen in deze moeilijke tijd.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Tot nader bericht is er helaas geen koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u hierover informeren.


 
Diaconie collectes

Op 13 december heeft de collecte de bestemming; Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon / werksituatie en zich willen bezinnen op de levensvragen.
Gasten verblijven gemiddeld 2 - 6 weken in de Herberg. naast individuele gesprekken met een professionele begeleider is er ook een gestructureerd dagprogramma bestaande uit : maaltijden, bijbelbespreking, cursus zelfvertrouwen, creatieve activiteien, beweging en ontspanning.
De Herberg is een gastvrij huis. Men is gast en geen patiènt of cliènt. De warme liefdevolle sfeer, de professionele begeleiding de aandacht voor God en de Bijbel, en het inhoudsvolle dagprogramma maken een verblijf in de Herberg uniek.

Zondag 20 december is de collecte voor: SDOK ( Stichting de Ondergrondse Kerk ).
SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. En werkt vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.
De grondlegger.
De Roemeense predikant Richard Wurmbrand zat veertien jaar in communistische gevangenissen vanwege zijn geloof in Christus. Na zijn vrijlating reisde hij de wereld over om de stem te zijn van vervolgde christenen. Door zijn getuigenis is het werk van SDOK ontstaan.
Christenen worden wereldwijd vervolgd. Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden omdat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord.

Eerste Kerstdag vrijdag 25 december collecteren wij voor ; Kerk in Actie - Kinderen in de Knel.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Zij zijn hier aangekomen uit landen als, Afghanistan,Syriè, Congo Ethiopiè op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst.
Is dit de plek waar zij eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit!
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties Samen geloven zij dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. En helpen met voedsel, kleding, onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren sij in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Zondag 3 januari heeft de collecte de bestemming: De Hoop GGZ.
Depressie, angsten, verslaving, het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud in hun leven tegenaan lopen. De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- of verslavingsproblemen op weg naar herstel.
De Hoop GGZ biedt hulp bij zowel milde als ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is , zoekt men in overleg met de persoon welke hulp het best bij hem of haar past. Mensen worden bij De Hoop gezien. Zij bieden hoop en werken aan herstel in een liefdevolle omgeving. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap.
Vanuit hun deskundigheid en met als bron het geloof, biedt men hulp aan mensen ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen.

Miranda Pos


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

6-12-2020       
Dhr. B. Noordanus                                   
1241AN KORTENHOEF

7-12-2020      
Dhr. T. de Kloet                                       
1241NE KORTENHOEF

19-12-2020    
Dhr. J.W. de Beus                                    
1241AB KORTENHOEF

20-12-2020    
Dhr. J. Bos      
1241DG KORTENHOEF

27-12-2020    
Mevr. A.M. Stam - Voorn                        
1241AT KORTENHOEF

29-12-2020    
Mevr. A. Voorn - Lamme                        
1241AZ KORTENHOEF

1-1-2021        
Mevr. W. Passenier-Looman                   
1241AW KORTENHOEF

15-1-2021      
Dhr. D. Zijderveld                                    
1241LS KORTENHOEF


 
Roosters

Organisten


13 december  Gert-Jan Bruggeman
20 december  Anne Duyf
25 december  Pim de Ruig
27 december  Johan Haaksma
31 december  Egbert Verhoef
3 januari         ?
10 januari       Gert-Jan Bruggeman


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nlKERSTVIERING 2020.

DE ADVENTSTIJD IS WEER BEGONNEN,
WE KIJKEN UIT NAAR HET FEEST VAN JEZUS´GEBOORTE.

U ALS GEMEENTELID VAN DE HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF VAN 65 JAAR EN OUDER , WEET DAT HET DE GEWOONTE IS OM IEDER JAAR EEN UITNODIGING TE KRIJGEN VOOR DE GEZAMELIJKE KERSTVIERING MET DE GEMEENTELEDEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE S,-GRAVELAND.
HELAAS DOOR DE CORONAMAATREGELEN KUNNEN WIJ DIT JAAR DE KERSTVIERING NIET SAMEN HOUDEN, MAAR HEBBEN WIJ ER OP EEN ANDERE MANIER INVULLING AAN GEGEVEN.
GELUKKIG IS ER WEL OP WOENSDAG 16 DECEMBER EEN ONLINE- KERSTVIERING
DIE U KUNT MEELUISTEREN EN MEEKIJKEN. DEZE DIENST IS OM 15.00 UUR.
DE LINK VOOR DEZE ONLINE-DIENST KUNT U OOK VINDEN OP DE WEBSITE
VAN DE HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF. DIT IS MAKKELIJK U HOEFT
DE LINK ALLEEN MAAR AAN TE KLIKKEN.
BEKIJKEN VIA,
https://www.youtube.com/channel/UC3vGs1ma9AEZXIPoLk5blXA
BELUISTEREN VIA;
https://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/diensten/opnamen/opnamen/
BIJ U ALS GEMEENTELID VAN 65 JAAR EN OUDER VAN DE HERVORMDE GEMEENTE
KORTENHOEF, WORDT IN DE DAGEN VOOR DE ONLINE-KERST-VIERING IETS
VGEZELLIGS GEBRACHT OM NA AFLOOP VAN TE GENIETEN.

WIJ WENSEN U EEN GEZEGENDE KERSTVIERING TOE.
EEN HARTELIJKE GROET VAN DE KERKENRAAD
EN DS. W.M. SCHINKELSHOEK. 

 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.