PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  december 2022  |  volgende »

Donderdag 8 december 2022 Nieuws uit de gemeente

Bijzondere Diensten

Dit keer zijn er een aantal bijzondere diensten te noemen. Op 1e Kerstdag verleent het christelijk gemengd koor Revival uit Huizen o.l.v. Grietje Houwink haar medewerking. Deze dienst begint om 9.30 uur.
Nadat de afgelopen twee jaar de kerkdiensten rond de jaarwisseling door de Corona kwamen te vervallen, is er dit jaar wél weer een kerkdienst op oudejaarsavond. Het is goed om het jaar zó met elkaar af te sluiten. Deze dienst begint om 19.30 uur.
En omdat 1 januari op een zondag valt is er ook dan een kerkdienst. Dit zal een korte dienst zijn. Na afloop is er dan in de Blokhut gelegenheid om ­ onder het genot van een kop koffie met een oliebol ­ elkaar nieuwjaar te wensen. Deze dienst begint om 10.00 uur.
In al deze diensten hoop ik zelf voor te gaan. En… voor alle diensten geldt natuurlijk: Deo volente (zo de Here wil en wij leven).


 
Vanuit Gorkum

De tiendaagse veldtocht
Nee, u hoeft echt geen medelijden met mij te hebben. Zo vaak ga ik niet meer voor in kerkdiensten dat ik na de feestdagen een week vrij moet nemen om weer bij te komen. Wij hebben immers geen kerstnachtdienst en een dienst op 2e Kerstdag. Daarbij komt dat dit jaar 1e Kerstdag en oudjaar op een zondag vallen.
Vroeger was dat wel anders. Niet voor niets sprak men over een zgn. ‘tiendaagse veldtocht’. Naast alle kerkdiensten moest een predikant toen ook nog eens bij allerlei kerstvieringen op komen draven. Ook buiten de kerk. Pas na het Kerstfeest van de zondagsschool op 2e kerstdag werd het voor een predikant weer wat rustiger.
De naam ‘tiendaagse veldtocht’ herinnert trouwens aan een echte tiendaagse veldtocht in 1831 tegen de opstandige Belgen. Overigens liep deze veldtocht uit op de onafhankelijkheid van België en Luxemburg van Nederland. Maar soms worden gebeurtenissen mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren, of wordt er een mythe rondom gecreëerd.
De uitdrukking ‘tiendaagse veldtocht’ is eigenlijk alleen nog in de kerk in gebruik. En met name door… jawel, predikanten. Ondanks dat er weinig of geen vergaderingen zijn en niemand een bezoekje van een dominee verwacht tijdens deze ‘veldtocht’ spreken ze over een ‘ware’ veldtocht.
Of de tiendaagse veldtocht voor een predikant werkelijk de drukste tijd van het jaar is valt moeilijk te zeggen. Voor sommigen zeker. Maar het begin van het winterwerk in september en de Lijdensweek kan evenzeer een drukke tijd  zijn. Of u me na het lezen van dit stukje nu allemaal gelijk moet bellen of ik tussen Kerst en oude- en nieuw op bezoek kan komen? Nu, dat ook weer niet.

Feestdagen
Of het is omdat ik ouder word (zoals ieder mens trouwens), of dat er ‘gewoon’ heel veel het afgelopen jaar is gebeurd, ik heb het gevoel dat het jaar voorbij is gevlogen. De coronacrisis was nauwelijks ten einde of er brak in Oekraïne een oorlog uit. Het is te hopen dat er aan deze oorlog snel een einde komt.
De laatste maanden staan in het teken van snel stijgende prijzen van veelal primaire levensbehoeften. Voor wie het toch al niet breed had, ziet de toekomst er somber uit. Ondanks de maatregelen van de overheid om de hoge energie­prijzen te compenseren. En wie alleen door het leven gaat, zijn de feestdagen vaak niet de meest gezellige tijd van het jaar. Juist dan kan je je alleen voelen. Laten we dan ook dan omzien naar elkaar.
Ik wens u goede en gezegende feestdagen toe.

Mede namens Jannie een hartelijke groet vanuit Gorinchem,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Op zondag 1 januari is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

6-12-2022    
Dhr. B. Noordanus
1241AN         KORTENHOEF

7-12-2022    
Dhr. T. de Kloet
1241NE         KORTENHOEF

10-12-2022  
Mevr. M.G. van de Velden
3633AE         VREELAND

19-12-2022  
Dhr. J.W. de Beus
1241AB         KORTENHOEF

27-12-2022  
Mevr. A.M. Stam-Voorn
1241AT         KORTENHOEF

29-12-2022  
Mevr. A. Voorn-Lamme
1241AZ         KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten
11 december  Gert Jan Bruggeman
18 december  Pim de Ruig
25 december  Pim de Ruig
31 december  Pim de Ruig
1 januari         Johan Haaksma
8 januari         Pim de Ruig


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 

Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 

Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.