PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  februari 2023  |  volgende »

Maandag 6 februari 2023 Nieuws uit de gemeente

Vanuit Gorkum

Gebed van een onzeker mens

Here God,

Sommige mensen weten altijd alles beter.
Zij weten van de hoed en de rand.
Zij hebben altijd hun antwoord klaar,
Glashelder, zwart of wit, goed of kwaad.

Zulke mensen boezemen mij angst in.
Zij bieden geen vrijheid en ruimte.
Zij erkennen geen dromen, heimwee naar iets nieuws.
Zij aarzelen niet en vergissen zich nooit.

Maar de Bijbel toont mij andere mensen:
Mensen die twijfelen, zoals Thomas.
Mensen die bang zijn in de storm, zoals de discipelen.
Mensen die opnieuw beginnen, zoals Abraham.

Mensen die onzeker zijn, zoals de Emmaüsgangers.
Mensen die iets nieuws verwachten met Pinksteren.
Mensen onderweg, mensen op zoek.
Mensen met hoop, mensen met een visioen.

Het geeft mij heel veel rust juist dát te weten.
Ook al weet ik nauwelijks van de hoed of de rand,
Uw geest van wijsheid wijst mij steeds de goede wegen.
Zélfs door een dal van onzekerheden.

(herkomst onbekend)

Mede namens Jannie een hartelijke groet vanuit Gorinchem,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Maandelijkse maaltijd

Wij hopen weer bij elkaar te komen op D.V .woensdag 8 februari U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 6 februari 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg

 
Overlijden Ds. P.J. Stam

Afgelopen week kregen wij bericht dat op 26 januari j.l na een lang ziekbed dominee Stam is overleden.
Ds. Stam heeft vele jaren bij ons in de Erediensten voor gegaan en wij houden daar goede herinneringen aan.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
Namens de kerkenraad
J. van Corteveen


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Op zondag 5 Maart is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Roosters:

Organisten
12 februari      Pim de Ruig
19 februari      Johan Haaksma
26 februari      Pim de Ruig
5 maart           Gert Jan Bruggeman
8 maart           Pim de Ruig


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl 

 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.