PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Hij is opgewekt
Marcus 16 : 6.

Pasen!
Jezus leeft. Hij is opgewekt. Hij is niet in zijn graf blijven liggen, maar zijn hemelse Vader heeft hem uit de dood doen herrijzen. De Here Jezus is dus niet in eigen kracht uit de dood opgestaan. Zijn vader heeft dit gedaan. Hij heeft zijn geliefde Zoon doen herleven. En dit is ongehoord. Hier gebeurde iets wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat mensen niet hebben kunnen hopen.
En Marcus beschrijft in zijn Evangeliebeschrijving uitvoerig dat er op die Paasmorgen helemaal geen geloof is. De vrouwen geloofden de engel niet en de discipelen geloofden de vrouwen niet. Zelfs beschrijft Marcus dat de vrouwen eerst in het geheel niets over dit gebeuren durfden te vertellen. Ze waren bang.
Bang om uitgelachen te worden, wanneer zij zouden vertellen wat er bij het graf gebeurd was? Dat kan! Waren ze misschien nog banger voor de Joodse leidslieden? Ook dat kan, want Matthéüs beschrijft hoe deze Joodse leidslieden aan Pilatus gevraagd hebben om een wacht bij het graf te plaatsen, zodat zijn discipelen Hem niet uit het graf zouden kunnen halen, om daarna te zeggen dat Hij leeft. Of zouden deze vrouwen nog banger geweest zijn voor de Romeinse overheersers. Zij hebben immers de Here Jezus aan het kruis genageld. Hun soldaten hebben dit gedaan. Zij hebben ook een speer in zijn zij gestoken of Hij wel werkelijk dood was. Hoe zullen de Romeinen reageren wanneer deze vrouwen zouden vertellen dat Jezus leeft?
Wij kunnen ons er allemaal wel iets bij voorstellen, maar Marcus vertelt ons niet eens waarom die vrouwen bevreesd waren. Hij legt de nadruk er op dat op die Paasdag niemand geloofde dat Here Jezus is opgewekt, dat Hij leeft. Met andere woorden: het is helemaal niet vanzelfsprekend dat mensen geloven dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood. Het is in ieder geval geen boodschap die er in gaat als zoete koek. De verkondiging dat Jezus leeft vindt geen vruchtbare grond, zodat als vanzelf mensen volgelingen worden van de Here Jezus Christus.
En in de tijd waarin wij nu leven is deze boodschap nog moeilijker om te geloven. Wij kunnen er immers met ons verstand niet bij. Ons verstand zegt zonder meer “nee” tegen het op kunnen staan uit de dood. Redelijke argumenten zijn er dus niet. Maar hoe is het dan mogelijk dat toch zo enorm veel mensen tòch zijn gaan geloven? Ook daarover is Marcus heel duidelijk: dat komt alleen doordat de Here Jezus aan hen verschenen is. Zij hebben Hem met eigen ogen gezien. Niet alleen die vrouwen die op die Paasmorgen naar het graf zijn gegaan. Ook zijn discipelen hebben Hem gezien, en zelfs vele malen gezien tot de dag dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. En de apostel Paulus schrijft in 1 Corinthe 15 dat de Here Jezus zelfs verschenen is toen er ruim 500 mensen aanwezig waren. En al deze mensen getuigen hiervan!
En de Here Jezus zelf? Hij zegt tot Thomas, één van zijn discipelen: jij gelooft omdat je Mij gezien hebt. Zalig zijn zij, die niet gezien hebben en nochtans geloven. Pasen kan alleen in het geloof in de Opgestane Heiland gevierd worden. Of wel: Jezus lééft, en ik met Hem!


 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.