PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden voor het beschikbaar stellen c.q. verhuren van het kerkgebouw en/of de blokhut van de Hervormde gemeente te Kortenhoef
 
1.        Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden verbonden
2.        Voor het gebruik gelden in principe de volgende dagdelen van maandag t/m zaterdag.                     
           Verhuur geschiedt altijd per dagdeel.       
morgen: 11.00 – 15.00
middag: 15.00 – 19.00
avond:   19.00 – 23.00
3.   Huurder dient uiterlijk een week voorafgaande aan het gebruik met de verhuurder van het kerkgebouw overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw.
Daarnaast dient de huurder opgave te doen van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen.
4.   Het huurgedrag is inclusief verwarming, de aanwezige verlichting, gebruik van de aanwezige geluidsapparatuur.
Voor extra gebruik van elektriciteit kan een kostentoeslag in rekening worden gebracht
5. Verhuur binnen 2 weken voor gebruik, moet gelijk worden betaald.                  
Bij annulering van de aangegane huurovereenkomst binnen 14 dagen voor het ingaan van de huurperiode dient 50% van de overeengekomen huurbedrag te worden voldaan
  6.  Onderverhuur is niet toegestaan
  7.  Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.
  8.  Bediening van verwarmingsinstallatie inclusief thermostaat en elektrische installatie is voorbehouden aan de verhuurder.
  9.  In de kerk mogen geen eet- of drinkwaren genuttigd worden.
 Daarvoor kan men de blokhut huren, waar een keuken en keukeninventaris beschikbaar is.
10. Het aanbrengen van aankondigingen aan, op, rondom en in het gebouw dient met toestemming van de verhuurder te geschieden.
11. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord. Eventuele voorschriften van politie, brandweer of verhuurder dienen in acht genomen te worden.
12. De huurder is niet bevoegd de toren te beklimmen.
13. Tijdelijk aangebrachte aansluitingen voor elektriciteit en/of geluidsinstallatie dienen te worden aangebracht en verwijderd door de huurder. Eventuele kosten zijn voor rekening van de huurder.
14. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming
15. De huurder is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkoop van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
16. Eventuele auteursrechten, BUMA-rechten, STEMRA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten waaronder begrepen brandwacht, en extra personeelskosten komen ten laste van de huurder.
De huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen
 17  De huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade toegebracht aan gebouwen, inventaris en/of personen door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en diefstal of het verlies van eigendommen van de huurder
18 Huurder is verplicht binnen de afgesproken huurperiode de door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen, tenzij anders met de verhuurder is afgesproken
19 De huurder levert het gehuurde aan het eind van de huurperiode schadevrij op, conform de vaste staat van inrichting.
Eventuele kosten verbonden aan het terugbrengen in de oorspronkelijke staat zijn voor rekening van de huurder.
20  Bij rouwdiensten uitgaande van de Hervormde Gemeente of de Oecumenische Streek Gemeente (OSG) dient het kerkgebouw op de gewenste dagdelen te worden opgeleverd en is de huurovereenkomst op die dagdelen opgeschort of vervallen.
De verhuurder is in dit geval niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit het opschorten, c.q. vervallen van de huurovereenkomst.
 21 Bij een begrafenis moet de toegang tot de begraafplaats vrij gemaakt  worden en vrij blijven.
          De duur hiervan wordt door de verhuurder bepaald zolang dit nodig geacht wordt.
 22 De kerk dient tijdig voor de rouwdienst te worden opgeleverd.
 23 Bij geschillen over deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
          Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.