PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Ter overdenking

Lucas 1:1-4

opdat u de zekerheid kent

Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen een eigen draai geven aan wat ze gehoord hebben? Veronderstellingen worden dan al snel feiten. Als het echter om een belangrijke gebeurtenis gaat, kan dat vervelende of zelfs verstrekkende consequenties hebben.

Toen de evangelist Lucas zijn beschrijving van het Evangelie gaf heeft hij er een voorwoord aan toegevoegd. Daarin maakt hij duidelijk wat zijn beweegredenen waren voor het schrijven. Maar ook hoe hij te werk is gegaan. Lucas is niet over één nacht ijs gegaan. Vanaf het begin stond bij hem de nauwkeurigheid voorop.

Laat vooral duidelijk zijn, zo laat Lucas aan Theofilus weten, dat deze beschrijving van het Evangelie betrouwbaar is. De beschreven gebeurtenissen zijn bij ooggetuigen ervan geverifieerd. Dus geen informatie uit de tweede hand. Alles is van de aanvang af nauw­keurig nagegaan. Het gaat daarbij niet alleen om de gedachte, maar evenzeer om de historische betrouwbaarheid.

Wat dat betreft is het geen overbodigheid om de betrouwbaarheid van het Evangelie te onderstrepen, want het is bijna te mooi om waar te zijn en te wonderlijk om te geloven. Denk alleen al aan de aankondiging van de geboorte van Johannes en de Here Jezus. En toch is het feitelijk waar en betrouwbaar.

Lucas wil Theofilus ook van de betrouwbaarheid overtuigen. Er slechts kennis van nemen is blijkbaar niet voldoende. Theofilus moet er ja en amen op kunnen zeggen, er met hart en ziel mee kunnen instemmen. Daarom heeft Lucas het Evangelie in ordelijke vorm gegoten.

Iemand ergens van overtuigen is iets anders als het droppen van een (veronder)stelling. In zijn beschrijving van het Evangelie gaat Lucas met Theofilus het gesprek aan. Maar uiteindelijk ook met ons. Wanneer we de moeite nemen om te luisteren naar dit betrouw­bare Woord en ons laten overtuigen door Gods Geest, dan ligt er nog een mooie toekomst in het verschiet.

Ds. Martin Schinkelshoek
 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.