PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Ter overdenking

n.a.v. Psalm 114

Bevrijdingsdag

De uittocht uit Egypte heeft grote indruk gemaakt op heel veel mensen. Zowel op het volk Israël als daarbuiten (Joz. 2:10). Het was ook niet niets wat er gebeurd was. Het volk was droogvoets door de Schelfzee getrokken, terwijl Farao en zijn ruiters verdronken.

Het was voor het volk Israël in Egypte een hard leven geweest. Wat aanvankelijk mooi begon, was geëindigd in een slavenbestaan. Beloften bleken uiteindelijk van generlei waarde te zijn. De menswaardigheid was in het geding.

Toen God de hemel en de aarde schiep heeft Hij de mens bijna goddelijk gemaakt en met heerlijkheid en luister gekroond (Ps. 8:6). En om niet alleen te zijn kreeg Adam een vrouw aan zijn zijde: een hulp die bij hem paste (Gen. 2:18).

Daarmee was ook de humaniteit geschapen. Een geweldige uitvinding. Alleen… het leek niet van toepassing op het volk Israël in Egypte. In plaats van orde verviel men in chaos. In wezen terug naar af.

God wil niet dat mensen on-menselijk met elkaar omgaan. Dan grijpt Hij in en roept Hij mensen weer tot de orde. Niet voor niets wordt als tweede grote gebod - gelijk aan het eerste - genoemd: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (Mt. 22:39).

Wonderlijk hoe God ingrijpt en opkomt voor het verdrukte volk Israël in Egypte. Alles en iedereen moet wijken (Ps. 136:12). God baant een weg, zodat het volk Israël weer in vrijheid kan leven en er weer plaats is voor een eigen identiteit.

Vrijheid is een kostbaar goed. Je zult maar een God hebben Die je niet prijsgeeft aan een onderdrukker. Die je vanuit de duisternis leidt naar het licht. Die je niet laat verdrinken in een zee van ellende. Die ruimte geeft om jezelf te kunnen zijn.

Israëls God wil ook onze God zijn. Heeft Hij dat niet laten zien in Zijn Zoon (Joh. 15:1-8) en de uitstorting van de Heilige Geest (1 Cor. 12:12 v)?! Heeft Hij dat ook niet laten zien toen wij in 1945 bevrijd werden?! Laat Hij dat ook vandaag de dag niet zien door Zijn zorg voor ons?!

 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.