PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Groeien in geloof

En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God.
Lukas 7:29

We kennen Johannes de Doper als de wegbereider van de Here Jezus. Hij wees in zijn prediking naar Hem. Jezus moest toenemen en hij moest minder worden. Johannes had een heldere visie. Maar toen hij in de gevangenis terecht was gekomen, is hij gaan twijfelen. Had hij het bij het goede eind gehad door te prediken dat Jezus de Christus is?
Jezus bevestigt aan de menigte die bij Hem is, dat Johannes het bij het rechte eind had en Hij zegt dat Johannes een groot profeet is. Het was terecht dat mensen gehoor hadden gegeven aan zijn prediking. In zijn prediking riep Johannes op tot bekering. Het teken van die bekering was de doop tot vergeving van zonden. Calvijn merkt dan op de vrucht van hun bekeringsdoop openbaar komt. De doop der bekering leidt er bij hen toe dat ze erkennen dat God rechtvaardig is. Ze zijn groot van God gaan denken. Ze zijn verder gekomen in het geloof.
Misschien denkt u hier wel eens over na. U ervaart dat uw geloof vaak lauw is. Je zou willen  groeien in het geloof. Maar hoe doe je dat? De Here geeft daartoe aansporingen. Een van die aansporingen was de prediking van Johannes. De prediking van Johannes mocht behulpzaam zijn het geloof vorm te geven. Het geloof moet groeien. Als het niet groeit, loopt het achterstand op. Zoals gewassen gedurende het seizoen groeien, zo moet het geloof gedurende een mensenleven groeien. Er is iets aan de hand als een gewas niet groeit gedurende het seizoen. Als het geloof niet groeit, dan is er ook iets aan de hand.
Als u bemerkt dat er geen groei van het geloof plaatsvindt, stel u zelf dan de vraag waarom dat zo zou kunnen zijn. Zijn er vragen en twijfels die de blijdschap van het geloof in de weg zitten? Het kan ook zijn dat je zo druk bent met van alles dat dit het geloof in de weg zit. Het is altijd goed de prediking aangaande de Here Jezus ter harte te nemen. De Here Jezus wil dat wij ons leven toevertrouwen aan Hem. Dat is onze hoop. Als wij aan de Here Jezus voorbij leven is er geen toekomst voor ons. Het kan ook helpen te luisteren naar mensen die door de liefde van de Here Jezus geraakt zijn, voor wie dat heel belangrijk is geweest. Die mensen hebben het misschien wel moeilijk gehad in hun leven, maar ze hebben ervaren dat God met hen was en dat ze gedragen werden door de moeilijkheden van het leven heen. Spiegel je aan zulke verhalen en bid dat u open mag zijn om te leven in de kracht van het evangelie van Jezus Christus.

Ds. A. van Duinen.

 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.