PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Meditatie

Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane,
verbindt ons aan elkaar
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf,
en niemand sterft voor zichzelf
(Romeinen 14:7)

Een gemeente bestaat uit verschillende men-
sen, die over bepaalde zaken verschillend

denken. Zo was het ook al in de dagen van
Paulus in de gemeente van Rome. Paulus gaat
er niet uitvoerig op in om wat voor zaken het
toen ging. Paulus zegt wel dat de een gelooft
dat hij alles mag eten, maar wie zwak is eet

plantaardig voedsel. Ook spelen bepaalde da-
gen voor hen een belangrijke rol. De een acht

de ene dag boven de andere dag, maar de an-
der acht al de dagen gelijk. Was er een ver-
band met de joodse feestdagen zoals de sab-
bat?

Hoe ga je er mee om als er verschillende me-
ningen in de gemeenten zijn? Het lijkt me

goed om elkaar ruimte te geven verschillend
over sommige dingen te denken. Maar het
wordt bedenkelijk als we elkaar de maat gaan
nemen. Het is zonde als het verschillend over

bepaalde dingen denken leidt tot verdeeld-
heid en verscheurdheid. Als er verschil van in-
zicht is over sommige dingen, blijf dan wel

met elkaar in gesprek. Probeer te begrijpen
waarom de ander denkt zoals die denkt en

probeer met elkaar te zoeken naar wat de bij-
bel hierover te zeggen heeft. Dan kan het zijn

dat we verschillend over dingen blijven den-
ken, maar toch van elkaar weten dat we gelo-
ven in Jezus Christus, de Gekruisigde en Opge-
stane. Het is essentieel dat geloof te delen dat

we niet zonder Hem kunnen, dat we zijn ver-
zoening nodig hebben. Verzoend door het rei-
nigende bloed van de Here Jezus Christus. Hij

is de vaste grond van het geloof.

In Romeinen 14 beijvert Paulus zich om de ge-
meente bijeen te houden. Niet de dingen

waar we verschillend over kunnen denken,
zijn het belangrijkst. Leven en sterven met de

Here, dat is veel belangrijker. Want de opge-
stane Here Jezus heerst over levenden en do-
den. Jezus heeft de dood overwonnen en als

Overwinnaar roept Hij ons tot het leven. Als
we zo in het leven staan, verbonden met de

levende Here Jezus Christus, de Vorst van Pa-
sen, dan houden wij rekening met elkaar, res-
pecteren we elkaar als we over dingen ver-
schillend denken, als we met elkaar maar

groot denken van de Here Jezus. Hij gaf zijn le-
ven voor ons en nu Hij is opgestaan en leeft,

wil ik mijn leven wijden tot zijn dienst. Als wij
leven, leven wij voor de Here. Als wij sterven,

sterven wij voor de Here. Wij mogen het le-
ven en sterven zien in het licht van de opstan-
ding van de Here Jezus uit de dood.

Als christenen maken wij deel uit van een ge-
meente. Als christen leef je niet op jezelf,

maar samen met anderen verschijn je voor de
Here als de gemeente op zondag samenkomt.
In de samenkomst word je erin geoefend om
verantwoordelijkheid te dragen. In het leven

van elke dag mag je verantwoordelijkheid af-
leggen van de hoop die in je is. Dat je bij Jezus

hoort.
Dan aanvaard ik de degenen die anders over
bepaalde zaken denken. Maar ik vraag ook
van de ander dat hij of zij mij niet veroordeelt.
Laat dat ene ons binden: de gekruisigde en
opgestane Here Jezus Christus.
Ds. A van Duinen
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.