PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
En terstond. 
(Marcus 1 : 10) 
Dit woord terstond gebruiken wij tegenwoordig veel minder. Wij gebruiken eerder woorden als: direct, onmiddellijk, gelijk, op het zelfde moment, meteen. Het woord “terstond” is wat in onbruik geraakt. In de NBG vertaling van 1951 komt het in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus opvallend vaak voor. Maar liefst 41 maal. Het gebruik van dit woord geeft aan dit evangelie een enorme vaart. Er zit zoveel snelheid in alsof Markus wil zeggen: kom op, lees door. Er staat nog veel meer in en dat is allemaal van groot belang voor jou, de lezer of de hoorder van dit evangelie.
Marcus is de eerste die het leven van de Here Jezus op aarde opschrijft. En hij doet dit met name voor hen die tot het geloof gekomen zijn en wonen in Rome en omgeving. Marcus heeft geen geboorteverhaal, geen Maria, geen Jozef, geen herders, geen wijzen uit het oosten. Marcus begint direct met twee citaten uit het Oude Testament. En in het bijzonder het eerste citaat van de profeet Maleachi is heel bijzonder: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht.
Uit het vervolg van het Marcus evangelie blijkt dan dat met deze bode Johannes de Doper bedoeld wordt. Hij is de wegbereider voor hem, die na Johannes komen zal. En dat wordt dan voor ons de bekende boodschap. Zó hebben wij het alle eeuwen voor ons verkondigd gekregen. Wanneer wij echter kijken naar de tekst van Maleachi, dan wordt er in het Hebreeuws een woord gebruikt, wat vertaald kan worden met mijn bode, maar in diezelfde tekst komt dan nog een keer dit woord voor en dan zou het vertaald moeten worden met de bode. Maar dat gebeurt juist niet. Dan luidt de vertaling: de Engel – en met een Hoofdletter geschreven.
En hier stuiten wij op een diepere laag, die ook in het evangelie van Marcus doorklinkt. En de Engel of mijn Engel, met een hoofdletter geschreven, is dan een aanduiding van de Here Jezus incognito. Bij Maleachi: de Engel van het verbond. Bij het laatste Avondmaal, zal de Here Jezus zeggen: Dit is het bloed van mijn verbond! De Here Jezus is in het verborgene reeds aanwezig bij Maleachi. En daardoor ook in de beginwoorden van het evangelie van Marcus. Nog verborgen, maar het is maar even. Terstond … en het zal openbaar worden.
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, zeggen wij in een spreekwoord. Zo is het ook voor de lezer of voor de hoorder van dit evangelie. Wie oppervlakkig hoort en leest, verneemt de geschiedenis zoals de meesten van ons kennen. Maar wie dieper hoort en leest, ontdekt in het verborgene reeds de Heiland en zo iemand zal met des te meer aandacht luisteren naar het vervolg. Zo iemand kan nog nauwelijks zijn of haar geduld bewaren. Zo iemand kan het niet te snel gaan. Dan klinkt dat woord “terstond” als muziek in de oren. Dan kan het zomaar gebeuren dat je niet kunt ophouden met lezen of met horen. Dan wil je het liefst vandaag nog die Verborgen is, leren kennen. Zodat je met alle heiligen het kunt uitroepen, mijn Here en mijn Heiland, die was en die is en die komen zal. Maranatha.


 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.