PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Meditatie

En de Here opende haar hart. (Handelingen 16 : 14)
Dat is toch iets geweldigs: de Here God die zelf het hart van een mens opent. Het zal je maar gebeuren! Dan weet je één ding in ieder geval heel duidelijk: God is met mij bezig. Hij geeft om mij. Hij heeft onder al die miljarden mensen ook mij op het oog. Maar misschien denkt u nu: maar mijn hart is al lang open. God is niet met mij bezig. Ik heb zelf mijn hart open gezet voor God. Ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan en ik ben actief in de gemeente. Ik ben iemand die gelooft. Fantastisch toch.
Dus, tegen iedereen die u ontmoet begint u te spreken over uw Heiland, de Here Jezus Christus. Wat de omstandigheden ook zijn, daar begint u over en daarover blijft u bezig. U houdt nooit over hem op. Want dat is het kenmerkende van een hart dat open is. Zou het misschien kunnen zijn dat wij soms wel denken dat ons hart open is, maar dat het in werkelijkheid blijkbaar anders is? Dat ons hart meer gesloten is dan wijzelf in de gaten hebben. Bovendien bij iemand waarvan het hart open is, die ervaart dag en nacht dat de Here God je in alles bij staat. Hij is er al voor je, voordat je er Hem om vraagt.
Zo heeft onze God het immers beloofd. Zijn ogen gaan dag en nacht over het rond der aarde, om krachtig bij te staan het hart dat naar Hem open is. En ook dan ben je een bovenmate gelukkig mens. Hebben wij eigenlijk wel in de gaten hoeveel werk de Here God moet doen, voordat Hij het hart van Lydia heeft kunnen openen? En de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Paulus vertelt over zijn Heiland, de Here Jezus Christus. En die boodschap moet Lydia met haar open hart aanhoren. Dan gaat er iets geweldigs gebeuren.
Maar Paulus was helemaal niet op de gedachte gekomen om in Filippi het Evangelie van de Here Jezus te verkondigen. De Here God heeft Paulus eerst vanuit Antiochië opnieuw op weg moeten sturen om de gemeenten te bezoeken die hij op zijn eerste zendingsreis heeft gesticht. Die liggen allemaal in het zuiden van het huidige Turkye, dicht bij de grens met Syrië. En wanneer Paulus die gemeenten bezocht heeft, heeft hij een plan gemaakt om naar het midden van Turkye te reizen, waar nu de hoofdstad Ankara ligt. Maar de Geest van Jezus verhinderde dit.
Dan wil Paulus naar het Noord-Westen reizen, naar de streken rondom het huidige Istanboel. Maar de Geest van Jezus stond hem dit niet toe. Daar sta je dan: Paulus, vol van de Heilige Geest, en deze Geest blokkeert tot twee maal toe het plan van Paulus. Wat nu? Er is maar één weg open: door het woeste bergland van het zuiden van Turkye naar de westkust van Turkye. Naar Troas. Daar geeft God aan Paulus in de nacht een visioen en ziet hij in dit visioen een man aan de overkant van de zee staan, die roept: kom over en help ons. En Paulus doet wat hij in dit visioen gehoord heeft. Paulus steekt de zee over en komt in Filippi. Maar wanneer Paulus door de stad wandelt, vindt hij er geen synagoge. Doelloos dwaalt hij door die stad tot de sabbat en dan gaan ze naar de rivier, want misschien is er bij de rivier een wasplaats voor de kleren en tegelijk een gebedsplaats. En daar treft Paulus dan Lydia aan.
Maar ook Lydia, komt niet uit Filippi. Zij is afkomstig uit Thyatira. Een plaats gelegen in het huidige Turkye, niet ver van Istanboel. Zij gaat op reis en komt in Filippi en juist op die sabbat is zij met enkele andere vrouwen bij de gebedsplaats aan de rivier, op het moment dat de apostel Paulus daar komt om over de Here Jezus, zijn Heiland te vertellen. Het is wel ontzaglijk veel werk dat onze God moet doen om één mensenhart te openen. Hoeveel werk zou Hij moeten doen om ons hart te openen?

 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.