PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie
Psalm 29
Goden, juich voor de Heer!
Juich voor hem, want hij is sterk.
2Juich voor de Heer, want hij is machtig.
Buig voor hem, want hij is heilig.
3De stem van de Heer klinkt over het water,
over de grote, geweldige zeeën.
De machtige God laat de donder horen. 4Krachtig en machtig klinkt de stem van de Heer. 5De stem van de Heer breekt bomen in tweeën, de hoge bomen op de bergen.
6De bergen schudden van schrik,
de Libanon en de Sirjon schudden en beven.
Het lijken wel springende stieren.
7De stem van de Heer laat de bliksem flitsen. 8De stem van de Heer laat woestijnen schudden, de woestijn van Kades schudt en beeft.
9De stem van de Heer laat bomen beven,
hun bladeren worden weggeblazen.
Zo machtig is de Heer!
De hemel juicht voor hem.
10De Heer woont hoog in de hemel,
hij is koning voor altijd.
11De Heer zal zijn volk sterk maken,
hij zal zijn volk vrede geven.


 
En wij?

Hoe ervaren wij het als we het gevoel hebben middenin een storm te zitten, wanneer het dondert en bliksemt om ons heen? In de afgelopen maanden hebben veel mensen vrij veel tijd gehad om stil te staan, om na te denken over de manier waarop we leven. Er zijn mensen die opnieuw hebben ontdekt hoeveel vreugde het geeft om in de tuin te werken, anderen zijn gaan opruimen en klussen, weer anderen gingen meer koken – of waren gewoon stil en genoten van de natuur.

Anderen hebben er juist enorm mee geworsteld, met de eenzaamheid en de afzondering, soms echt een uitdaging voor je geestelijke welzijn. Weer anderen hebben juist veel harder moeten werken, omdat ze in de zorg werken bijvoorbeeld, of omdat er opeens voortdurend ook kinderen thuis waren die begeleid moesten worden. Als je dan kijkt naar deze psalm van David, dan merk je dat David te midden van al dat geraas om hem heen rustig en kalm blijft. En die kalmte leidt er bij hem toe, dat hij kan zingen over de kracht en grootheid van God. We hoeven geen angst te hebben voor de heftigheid van ‘de elementen’ wanneer we weten dat ze hoe dan ook onder het absolute bewind van God staan, die oneindig is in goedheid, waarheid, genade en liefde.

Vertrouwen op God helpt ons om staande te blijven in de storm, ook in deze storm. En het helpt ons ook om onze aandacht te kunnen richten op wie naast ons wonen.
Neem de tijd om stil te zijn, om te kijken, te luisteren – om God te horen en te zien in de schepping. En denk er eens over na of er ook nieuwe manieren zijn om kerk en geloof zichtbaar te maken voor je buren. Bijvoorbeeld door de telefoon op te pakken en een ander te groeten en te vragen of hij of zij het redt en hoe hij of zij omgaat met de situatie. Maak het verschil maar….

Met vriendelijke groet,
Jan van Corteveen

 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.