PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 

maandag 4 november 2019

Nieuws uit de gemeente

Datum: 
 maandag 4 november 2019

Memento Mori

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag willen wij hen gedenken die sinds 25 november 2018 van ons zijn heengegaan.
Ook in onze gemeente hebben wij afscheid moeten nemen van hen, die ons zijn voorgegaan. In deze dienst zullen wij alle namen noemen en hen gedenken die ons lief zijn.


 
Niet beschikbaar

Ds. J. (Jan) de Goei is op de volgende dagen niet beschikbaar voor de gemeente Kortenhoef: voor de maand november zijn er op dit moment geen belemmeringen.


 
De Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op maandag 18 november 2019 van 14.00 – 15.45 in de Blokhut.
We beginnen aan een nieuw onderwerp.
We leven in de eindtijd.  Samen willen we hierover nadenken aan de hand van wat de profeten Joël en Habakuk daarover schrijven. De kernboodschap van het boek Joël luidt: Nabij is de dag van de HEERE.
We gebruiken het boekje “Leven bij de Dag” van ds. J.J. ten Brinke .
Op 18 november bespreken we het 1e hoofdstuk uit het boekje, Joël 1 vers 1-20.
Gespreksleider ds. J. de Goei.
Een nieuw onderwerp is een goed moment om je ook aan te sluiten bij de Bijbelkring!
Hartelijk welkom!

De volgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op 16 december 2019.
Dan behandelen we Joël 2 vers 1-17 (hoofdstuk 2 uit “Leven bij de Dag”)
 
Bert Penninga


 
50 jarig huwelijk

Op D.V. 7 november mogen Pim en Marijke de Beus de dag gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
Namens de gemeente een mooie dag toegewenst en dat zij nog vele jaren met kinderen en kleinkinderen mogen genieten van dit samen zijn. Ook gaat onze dank uit naar Marijke die zich al vele jaren in de kerkenraad inzet met de diaconie voor onze gemeente. Altijd zet ze zich  in voor de voedselbank en andere projecten de diaconie betreffende.
Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 13 november hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd.
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 11 november 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail tjvanwoudenberg@ziggo.nl


 
Diaconie

Verantwoording collectes 3e kwartaal 2019.
Juli                  €  244,65
Augustus         €  226,70.   
September      €  241,00
Totaal             €  712,35

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

M.Pos.


 
Diaconie Collecte

De collecte van zondag 13 oktober j.l. heeft het bedrag voor drie granaatappelbomen
opgebracht. { Joods Nationaal Fonds }. In de Negev woestijn worden drie bomen geplant voor de Hervormde Gemeente Kortenhoef.

Groen doet leven en bomen maken het land gezond. Ze beschermen tegen zon en wind houden water vast dat anders zou verdampen en houden het losse zand vast dat anders zou verschuiven. Bossen brengen verkoeling en bieden schaduw aan mens en dier.
Daarom ontgint en bebost het Joods Nationaal Fonds al sinds het beging van de twintigste eeuw het beloofde land. De Hervormde Gemeente Kortenhoef heeft hiervoor
een certificaat ontvangen. Met de mooie tekst op de achterkant.

Dan zal de woestijn een boomgaard worden.
    een boomgaard die is als een woud.
Het recht zal zich vestigen in de woestijn.
  gerechtigheid wonen in de boomgaard.
                  Jesaja 32: 15. 16

Toelichting collectes van de goede doelen:

Op woensdag 6 november heeft de collecte de bestemming: De Regenboog Groep Amsterdam.
De Regenboog Groep Amsterdam wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. En stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Zo ondersteunen zij Amsterdammers in sociale armoede.
Dat wordt gedaan met vrijwillige maatjes en buddy’s in inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens.

Op zondag 24 november heeft de collecte de bestemming: Red een Kind.
Red een Kind is een relatief kleine organisatie met grote ambities: zoveel mogelijk kinderen uit
armoede laten groeien. Red een Kind heeft inmiddels vele jaren ervaring in ontwikkelingssamenwerking. Daarin hebben zij een steeds duidelijker beeld gekregen hoe je een samenleving het best kunt helpen.
De dorpsaanpak laat een samenleving duurzaam veranderen en geeft kinderen, jongeren zicht op
een toekomst zonder armoede. Zo helpt Red een Kind kinderen op de plek waar ze het beste kunnen opgroeien: thuis bij hun eigen familie een in hun eigen omgeving. Red een Kind geeft onderwijs en andere hulp aan kinderen in Afrika en Azië, o.a. via plaatselijke kerken.

Op zondag 8 december is de collecte voor: SDOK { Stichting de Ondergrondse Kerk }.
Stichting de Ondergrondse Kerk is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Daarnaast wil SDOK christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgde christenen wereldwijd. Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om het christelijk geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. Christenvervolging uit zich op talloze manieren, wat belangrijk is om te benoemen: de intensiteit verschilt in elk land of gebied. Ook kan de vervolging per individu verschillen
Een paar voorbeelden hoe christenen te maken kunnen krijgen met vervolging.
- Martelaarschap.
De meest radecale vorm van vervolging is de dood. Wereldwijd zijn broeders en zusters slachtoffer van vervolging. Per jaar zijn dit er zeker een paar duizend.
- Gevangenschap.
Duizenden christenen zitten wereldwijd in de gevangenis vanwege hun christelijke getuigenis. Soms enkele maanden soms veel langere tijd. Broeders en zusters in Noord-Korea brengen soms hun hele leven door in een strafkamp. Gevangenschap vind meestal plaats in landen waar de overheid het christelijk geloof een halt wil toeroepen.
- Sociale uitsluiting.
Een andere vorm van christenvervolging is sociale uitsluiting. Met name 'nieuwe' gelovigen. Wanneer iemand zijn of haar oude religie achter zich laat, is er vanuit de directe omgeving vaak onbegrip en vijandschap. Dit kan lijden tot beperkte uitsluiting of verstoting uit de lokale maatschappij.

Bij SDOK hanteren zij de volgende definitie van christenvervolging:
Christenvervolging zien wij als de negatieve gevolgen van het volgen van de Heere Jezus Christus.


Miranda Pos.


 
Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 3 november en zondag 1 december is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

17 november           Dhr. G.J. Mijwaart
                                Kortenhoef
                               
18 november           Mw. M.H. Jansen - van Dijk
                                Kortenhoef
                               
18 november           Mw. N. de Kloet van Rooijen
                                Kortenhoef
                               
22 november           Mw. P. Luijer - Zeinstra
                                Kortenhoef
                               
26 november           Dhr. H.J. Luijer
                                Kortenhoef
                               
29 november           Mw. J. Riemersma-Mur
                                Kortenhoef
                               
30 november           Mw. E. Windsma-Braamse
                                Kortenhoef
                               
06 december           Dhr Noordanus
                                Kortenhoef
                               
07 december           Dhr. T. de Kloet
                                Kortenhoef


 
roosters

Organisten
10 november     Dennis Werkhoven
17 november     Johan Haaksma
24 november     Anne Duyf
1 december       Gert-Jan  Bruggeman
8 december       Pim de Ruig

Kinderoppas- en nevendienst:
3 november       Joyce Hagen
10 november     Mirjam Kippschuill
17 november     Esther Luijer
24 november     Saskia Luijer
1 december       Hetty Schouten v.d. Velden
8 december       Janneke Verbruggen


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

terug
 


 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.