PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 

maandag 8 maart 2021

Nieuws uit de gemeente

Datum: 
 maandag 8 maart 2021

Vanuit Gorkum

Vorig jaar kregen Jannie en ik hem van iemand voor ons huwelijk: een hortensia in een pot. En zoals het met de meeste planten gaat, zodra de blaadjes vallen wordt de plant er niet mooier op. Ook onze hortensia moest er wat dat betreft aan geloven. Maar weggooien doe ik dan ook weer niet.
Tot mijn verbazing en grote vreugde zag ik onlangs weer nieuw fris groen verschijnen. Had ik bijna de plant afgeschreven en dan komt hij ‘gewoon’ weer tot leven. Wonderlijk is het voorjaar, als je erbij stilstaat. Tja, soms moet je wat geduld hebben en komt het met wat liefde en zorg vaak vanzelf weer goed.Dat doet me ook denken aan uitgebloeide narcisbollen die ooit op een composthoop in de tuin van de pastorie waren neergegooid. Maar juist tussen het ‘afval’ groeiden zij als kool. Nou ja, bij wijze van spreken.
Blijkbaar stonden de bollen er in een vruchtbare bodem. Ik heb er menige narcis weggehaald voor in de bloemenvaas. Wat ik me dan afvraag: wat is voor ons als kerk een vruchtbare bodem om te groeien?Tot slot moet ik bij het voorjaar ook denken aan ‘kerkgebouwen’. Dat vraagt enige uitleg. Toen ik namelijk nog tijd had voor hobby’s, trokken we er bij mooi weer in het voorjaar wel eens op uit om kerkgebouwen te fotograferen. Een passende hobby voor een dominee, lijkt me. Zo kom je nog eens ergens. Ook buiten de gebaande wegen. En zo ontmoet je nog eens iemand.
Op een keer liepen we rond een oude kerk toen er iemand naar ons toe kwam. Het bleek de koster te zijn. Of we soms de kerk van binnen wilden zien. Nou, die kans lieten we niet voorbijgaan. De man liet ons van alles zien en hij vertelde honderduit. Het ene verhaal na het andere. Zoals over een organist die tijdens de preek de kerk verliet om een plasje te doen en daar blijkbaar zoveel tijd voor nodig had dat hij bij terugkomst niet wist of de dominee nog met de preek bezig was of al ‘amen’ had gezegd. Ziet u het al bij ons gebeuren?
Boeiend hoeveel verschillend kerkgebouwen zijn. Maar ook wat een historie en verhalen. U begrijpt nu gelijk waarom ik bij de permanente educatie ooit een keer een cursus heb gevolgd over Nederlandse kerkinterieurs door de eeuwen heen.

Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem, mede namens Jannie,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Aanvang Erediensten

Wij willen weer starten met de diensten de eerste is op zondag 7 maart.
De kerkenraad denkt dit veilig te kunnen doen in de kerk alleen is er het probleem dat de bezoekers aan de kerkdiensten geen afstand nemen bij het verlaten van de kerk.
Wij willen u dringend verzoeken om na afloop van de dienst elkaar de ruimte te geven van 1,5 meter en niet in de gang te blijven staan.
Ook graag aanmelden voor uw aanwezigheid bij onderstaande leden van de kerkenraad.
Jan Bos                       06 29523343
August van der Lelie  06 47430496
Wij hopen zo weer met elkaar de Erediensten in een veilige vorm te kunnen bijwonen.

Namens de kerkenraad,
J. van Corteveen


 
Bevestiging

In de dienst van j.l. 14 februari is Marian Fokkema bevestigd als lid van de diaconie.
Wij hebben bewust gekozen voor een bevestiging in kleine kring gezien de huidige situatie met het Coronavirus. Alleen de leden van de kerkenraad met partners waren aanwezig.
Wij hopen nog met u als gemeente leden dit nogmaals uitgebreid te kunnen vieren, hopelijk op 4 april a.s. eerste paasdag
Wij bedanken Marian dat zij dit ambt heeft willen aanvaarden en wij wensen haar dan ook een warm welkom toe in onze kerkenraad en Gods zegen op haar werk binnen onze gemeente.

Namens de kerkenraad,
J. van Corteveen


 
Diaconie


Mattheus 25: v: 40.       Lucas 3: v: 11

De tekst onder de ets is als volgt:
Wat is dit voorrecht wonder schoon,
Dat men in Christi naakte leeden,
Soo kan zijn eigen Heiland kleeden,
Of ´t Hem gedaan wierd in persoon.

Op Woensdag 10 maart is de collecte bestemd voor: Bidstond voor gewas en arbeid. Kerk in Actie - Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen.

Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen ( ook wel karitébomen genoemd ), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is.
Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van.

Op zondag 21 maart heeft de collecte de bestemming: Hoop voor Albanië.

Albanië een land midden in de Balkan. Een land omringd door ruige bergen, een land met evenveel inwoners binnen, als buiten de grenzen. Het land van de adelaar, de republiek Albanië. Een ruw land met een roerige geschiedenis, taaie inwoners en grote contrasten.

Stichting Hoop voor Albanië zet zich al meer dan twintig jaar in voor het welzijn van de inwoners in dit land. De inzet om lokale humanitaire projecten te stimuleren en te ondersteunen.
Hoop voor Albanië werkt hierin altijd samen met lokale stichtingen en kerken.
Het doel is de kerk te ondersteunen en zo in de geestelijke en materiële nood van dit land te helpen voorzien. Tevens verleent de stichting hulp aan weeshuizen en ziekenhuizen. Hoop voor Albanië verzendt voedsel, kleding, huisraad, schoolmateriaal en christelijke literatuur - goederen die de diverse kerken vervolgens zelf distribueren.

Op Goede Vrijdag 2 april collecteren wij voor: SDOK - Stichting de Ondergrondse Kerk.

SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.
En werkt vanuit het geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij leiden door Gods Woord de Bijbel.

Het werk van SDOK :
SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging.
Dit doen zij in verschillende regio´s en landen wereldwijd. Zij werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties.

Het coronavirus en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden heeft het lijden van vervolgde christenen die al te maken hebben met veel ellende enorm vergroot. Maar hun reactie op deze tegenspoed inspireerd. Ze gaan gewoon door in Gods eeuwige plan.
Ze laten geen ruimte voor alfeiding en ontmoediging in hun leven. Geen van de gebeurtenissen uit de afgelopen periode heeft Gods plannen veranderd of gedwarsboomd.

Alles wat God zich heeft voorgenomen zal gebeuren, en wat Hij besloten heeft zal tot stand komen ( naar jesaja 14:24b ).


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Tot nader bericht is er helaas geen koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u hierover informeren.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:


9-3-2021     Mevr. M. Pos - van de Velden            
                  1241 LP  KORTENHOEF
11-3-2021  Dhr. H. de Kloet                                  
                  1241 NE  KORTENHOEF
19-3-2021  Mevr. A.J. den Hertog - Voorneveld   
                  1241 EK  KORTENHOEF
20-3-2021  Mevr. N. Weber - Roskam                  
                  1231 KX  LOOSDRECHT
20-3-2021  Mevr. C.C.J. van Zalinge - Wouda      
                  1241 NH  KORTENHOEF
29-3-2021  Mevr. G. van Rijn                                
                  1394 AP  NEDERHORST DEN BERG
29-3-2021  Mevr. J. Kroon - van Dijk                    
                  3634 AC  LOENERSLOOT
2-4-2021    Mevr. P. de Kloet - Hagen                  
                  1241 NE  KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten
Woensdag       10 maart         Pim de Ruig
Zondag            14 maart         Pim de Ruig
Zondag            21 maart         Johan Haaksma
Zondag            28 maart         Pim de Ruig
Vrijdag              2 april             Pim de Ruig
Zondag            4 april             Gert-Jan Bruggeman
Zondag            11 april           Louis van Oosterom


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 

terug
 


 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.