PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Ter overdenking Ter overdenking
Ter Overdenking

Hand. 2:1-11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
Wachten valt niet altijd mee. Aan de andere kant lijkt de tijd soms te vliegen. Zo kom je als
gemeente samen op Goede Vrijdag en Pasen, en voor je het beseft is het al weer Hemelvaartsdag
en Pinksteren. Nog even, en het is zomervakantie. Ook in de kerk staat alles dan op een laag pitje.
Eigenlijk vreemd, want juist met Pinksteren horen we over het geluid als van een geweldige
windvlaag en tongen als van vuur. Met de wind in de zeilen, en het vuur aangewakkerd, zou juist de
vaart er in moeten komen. En aanvankelijk was dat ook het geval. “Zij nu die zijn ­ Petrus ­ woord
met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan
hen toegevoegd.” (Hand. 2:41)
Pinksteren vond plaats toen de vijftig dagen vol waren. Het is het feest waarop de eerstelingen van
de oogst met begeleidende offers aan God werden aangeboden. (Lev. 23:15-21) Uitgerekend op de
Pinksterdag vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. Waar wachten soms lang duurt, geeft
God een nieuwe impuls aan Zijn gemeente.
Allen die tezamen bijeen waren, horen en zien het. En de tongen als van vuur zetten zich op ieder
van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Pinksteren is wat dat betreft een dag om
samen te beleven. Het oogsten van wat de Heilige Geest uitdeelt kan beginnen.
En toch… soms lijkt de tijd te vliegen. We zijn druk met van alles en nog wat, en we maken ons ook
druk over van alles en nog wat. Onze aandacht wordt, als we niet uitkijken, door allen en alles
opgeëist. En als we niet uitkijken lopen we onszelf voorbij. Daardoor is er vaak nauwelijks of geen
ruimte meer voor (het werk van) de Heilige Geest.
Het begon met “tongen als van vuur”. Maar die tongen blijken wél instaat om velen met het
Evangelie te bereiken. De uitstorting van de Heilige Geest blijft niet onopgemerkt. En de menigte
liep te hoop en verbaasde zich, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Er klinken
woorden van hoop.
Na de Pinksterdag gingen allen weer naar huis. Naar alle windstreken. “Handelingen 2:12 En zij
waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit
toch zeggen?” En… wat betekent Pinksteren voor ons? Wat doet het met ons?

Tien geboden voor jongeren

De omgekeerde tien woorden
1. Het draait om jou. Leef vrij en blij.

2
Er is maar één baas en dat ben jij.
2. Doe alles voor bezit en poen.
Wie centen heeft kan alles doen.
3. Als jij iets wilt, roep dan maar snel,
dat God het wil. Dan doen ze het wel.
4. Wie rust is lui, wie werkt een held.
Vooruit draaf door, want tijd is geld.
5. Je ouders kunnen naar de maan.
Daar trek je je dus niets van aan.
6. De sterkste wint, wie vecht wordt groot.
Je slaat en zwijgt elkaar dus dood.
7. Een vriend is leuk, zo niet, da’s pech.
Dan doe je hem gewoon weer weg.
8. Wie deelt is stom, wie geeft is maf.
Wie steelt is slim. Die is goed af.
9. Bedrieg en lieg er maar op los.
Dan ben jij lekker nooit de klos.
10. Een ander heeft iets? Da’s gemeen.!
Dat moet jij ook. Het liefst meteen.
Doe zo en leef als iedereen, dan leef je lang en ook alleen.
(herkomst onbekend)
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.