PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Voorbeeld huurovereenkomst Voorbeeld huurovereenkomst
Voorbeeld
HUUROVEREENKOMST   nummer______________ is tevens factuur
Ondergetekende
1.        Het college van kerkvoogden, nader aan te duiden als verhuurder en
2.       ______________________________(naam)
wonende/gevestigd te____________________________________(postcode en woonplaats)
______________________________(adres)
______________________(telefoonnummer)  ______________________(mobiel)
nader aan te duiden als huurder, verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1gehuurde:
De verhuurder verhuurt aan huurder, het kerkgebouw en / of de blokhut*.
Artikel 2a termijn:
De overeenkomst wordt aangegaan voor
Dag(en) van verhuur                    van         tot          uur
_______________                ______   -       ______ Artikel 2b doel huur Kerk en / of Blokhut:
____________________________________
Artikel 3 huurprijs
Het huurbedrag is inclusief de bijkomende kosten zoals verwarming, verlichting, gebruik van geluidsinstallatie.

De huurprijs bedraagt:   het kerkgebouw en/of kerkdienst  € _______________
                                       Opname CD                                 € _______________
                                       Blokhut                                         € _______________
                                       Kaarsen                                        € _______________
                                       Klokken luiden                              € _______________
                                       Schijnwerpers buiten                    € _______________
                                       Vleugel                                         € _______________
                                                                     Totaal             € _______________
Betaling van de huurprijs van de onder artikel 2a genoemde termijn, dient te geschieden 14 dagen voor de huurdatum op:
NL96 INGB 0000 8401 55 t.n.v. de Hervormde gemeente te Kortenhoef onder vermelding van de datum van het huren van
het kerkgebouw en/of Blokhut en het nummer van de overeenkomst.

Artikel 4 Op deze huurovereenkomst zijn de achterop vermelde algemene voorwaarden van toepassing.
Aldus opgemaakt en getekend te Kortenhoef, dd__________________

Naam en handtekening


____________________                                                                        ______________________
verhuurder                                                                                               huurder
 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.