PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  januari 2019  |  volgende »

Woensdag 9 januari 2019 Nieuws uit de gemeente

De gesprekskring komt op woensdag 16 januari weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert-Jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur en is dit keer bij Karin Griffioen; Kortenhoefsedijk 181.

 

Kindernevendienst

De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.


 
Koffiedrinken

Op zondag 3 februari is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Diaconie Collectes

Al diaconie hebben wij een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden:

Op 20 januari heeft de collecte de bestemming: MAF { Mission Aviation Fellowship }
MAF helpt met vliegtuigen mensen in arme, afgelegen gebieden bereikbaar te maken voor hulp en het Evangelie.
Zo biedt men vervoersdiensten aan zendelingen, vertalers, trainers en linguïsten { beoefenaar van de taalkunde } , biedt men medische evacuaties en helpt bij rampenhulp. In sommige gebieden wordt ook steun verleend aan veel christelijke zendingsorganisaties, ziekenhuizen en lokale mensen en regering. Aangezien deze diensten betrekking hebben op het vliegen op steile, korte of anderzins moeilijke banen, biedt Mission Aviation Fellowship haar personeel training enander gespecialiseerde technieken.
MAF vliegt wereldwijd met 130 vliegtuigen in 29 ontwikkelings landen, waaronder Indonesië, Mongolië, Madegaskar en Papoea-Nieuw-Guinea.

Op 3 februari collecteren wij voor: De Regenboog Groep Amsterdam.
De Regenboog Groep Amsterdam zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De organisatie zorgt vanuit de inloophuizen voor opvang, hulpverlenig, zinvolle dagbesteding en werk. Met behulp van buddy's, maatjes voorkomt men isolement en ondersteunen ze een actieve deelname aan de maatschappij.
De missie en visie van de Regenboog Groep is: Ieder mens is de moeite waard, dus ook die in armoede leven en / of sociale uitsluiting ervaren.
De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Wat de vrijwilligers en medewerkers bindt, is de betrokkenheid bij de mensen in { sociale armoede }. Wij zijn mensen onder elkaar.

Miranda Pos.


 
Maandelijkse Maaltijd

Woensdag 13 februari  hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd, U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 11 februari 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg
Tel 035-6563096 of per mail "";document.write('var part1 = "tjvanwoudenberg";var part2 = "ziggo.nl";document.write(part1 + '@' + part2);
Tevens heeft de kookgroep aangegeven dat er wel meer versterking nodig is om de kook groep in stand te kunnen houden, heeft u belangstelling geef dit dan aan bij bovenstaande contact persoon.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

15 januari     Dhr. D. Zijdeveld
                     Kortenhoef
                    
17 januari     Mw. Pijnse van der Aa - Doelman
                     Kortenhoef
                    
24 januari     Mw. G. Verhoef - Luijer
                     Kortenhoef
                    
28 januari     Dhr. T. van der Heijden
                     Kortenhoef


 
Roosters

Organisten
20 januari       Johan Haaksma
27 januari       Gert-Jan Bruggeman
3 februari        Pim de Ruig
10 februari      Anne Duyf

Kinderoppas- en nevendienst:
20 januari       Saskia Luijer
24 januari       Hetty Schouten v.d. Velden
3 februari        Janneke Verbruggen
10 februari      Annemieke van Weeghel


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 21-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 28-07-2019 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 04-08-2019 om 10.00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 11-08-2019 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.