PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  april 2021  |  volgende »

Dinsdag 13 april 2021 Nieuws uit de gemeente

Wij gedenken

PIETER LANGENBERG
Op donderdag 25 maart 2021 is op 88-jarige leeftijd Pieter Langenberg overleden. Piet was geen onbekende in de gemeente, want sinds 1972 woonde hij met zijn gezin in Kortenhoef. Ook heeft hij jarenlang in de kerkenraad gezeten.
Piet groeide op in Oegstgeest in een gezin met drie kinderen. Omdat hij goed kon leren, ging hij na de lagere school naar de HBS. Door de oorlog kon hij de middelbare school echter niet afmaken en moest hij zijn vader in de slagerij gaan helpen. In 1957 trouwde hij met Marijke. Zij kregen drie kinderen. Later is Piet alsnog gaan leren voor keurmeester. Alle moeite was niet tevergeefs, want hij kreeg vervolgens in Apeldoorn een baan als keurmeester aangeboden.
Piet had ook een groot doorzettingsvermogen en hij wist wat hij wilde. Zoals gezegd verhuisde het gezin Langenberg in 1972 naar Kortenhoef, want Piet kon namelijk in Breukelen aan de slag bij een slachthuis. Later heeft hij nog gewerkt bij het dierenhotel op Schiphol en als opzichter bij de Veterinaire Dienst. In 1993 ging hij met pensioen.
Samen met zijn vrouw Marijke heeft hij toen veel gereisd. Dat was een goede en mooie tijd waarvan zij beiden hebben genoten. Ook heeft Piet veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij was een echte doener die graag met mensen omging. En dat was de kerk niet ontgaan. Als diaken heeft hij veel voor deze gemeente betekend. Maar ook andersom: zijn geliefde kerkje op de dijk betekende veel voor hem.
In oktober vorig jaar werd hij opgenomen in Sint Carolus te Hilversum. Naar de omstandigheden heeft hij het daar goed gehad.
De afscheidsdienst heeft in kleine familiekring plaatsgevonden op woensdag 31 maart. In deze dienst hebben we het Bijbelgedeelte over het Vaderhuis met de vele woningen gelezen. “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Joh. 14:2) Een bemoedigende gedachte dat de Here Jezus voor gelovigen al voorbereidende werkzaamheden heeft gedaan, zodat een plaats bereid is. Aansluitend heeft de teraardebestelling plaatsgevonden.
We wensen mevrouw Langenberg, Jan & Joke, Ellen, Edwin & Monique, de klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe bij het verwerken van het verlies van hun man, (schoon)vader, opa en ouwe opa.

 
Vanuit Gorkum

Op 8 maart jongstleden was het dan zover. Het verhuisbedrijf uit Balk kwam het deel van mijn inboedel brengen. Ik keek ernaar uit, want het grootste deel van mijn bibliotheek had ik vele maanden moeten missen. Het naar binnen brengen van de dozen was niet zozeer het probleem, wél de meubels die naar boven moesten. Het trapgat bleek te smal. Maar als het niet via de ene trap gaat, dan via een andere trap. Zo zie je maar: ieder zijn vak. Gelukkig is alles zonder ongelukken en brokken op zijn plaats terechtgekomen.Na de verhuizing stond ons de volgende grote klus te wachten. Het was een hele uitdaging om de meubels en inhoud van alle dozen een plaatsje te geven. Bij het uitpakken kwamen voorwerpen tevoorschijn die we zochten, maar ook waarvan we nauwelijks meer wisten dat we ze hadden. En dan zijn er nog voorwerpen waar herinneringen aan vast zitten. Persoonlijke herinneringen, maar ook sommigen van historische betekenis. Zo vond ik in een oud boek een origineel pamflet uit de oorlog. Het is in rijmvorm opgesteld en eindigt met de woorden:

Onze Moed en Eer en Trouw
Blijft Oranje slechts verpand
Daarvan blijft tot eind der dagen
Het Oranje volk gewagen.

Steek kameraad je hand om hoog en Krijs maar Houzee
Straks komt Oranje volk weer vrij en is de Kreet “Oh wee”Bij het uitpakken van verhuisdozen heb ik me verwonderd over de dozen. In feite is een verhuisdoos ‘slechts’ een stuk karton. En toch kunnen ze een enorm gewicht dragen en je kan ze tot grote hoogte stapelen. Om het gewicht van m’n boeken te kunnen dragen, heb ik zelfs de vloer van m’n boekenkamer ervoor moeten laten verstevigen.
Dat deed me denken aan ‘onze’ gemeente. Misschien vraagt u zich wel eens af wat we als Hervormde Gemeente te Kortenhoef nog voorstellen. Vroeger zat de kerk vol, maar vandaag heeft het meer weg van een bijna lege verhuisdoos. En toch… de wijze waarop we met elkaar verbonden zijn ­ en in de eerste plaats met God ­ geeft als het goed is een gemeente draagvermogen en daadkracht. Een stevige ‘bodem’ is daarbij onmisbaar. En dan merk je het verschil tussen een verhuisdoos van een bouwmarkt en van een verhuis­bedrijf. Tja, hoe zit het eigenlijk met ons ‘fundament’? (vgl. 1 Tim. 6:19)Ondertussen komen we op zondag weer als gemeente samen. Ondanks alle coronamaatregelen waarmee we in de kerk te maken hebben is het goed om elkaar weer te ontmoeten. Laten we hopen dat nu er wekelijks veel mensen worden gevaccineerd, we binnen­kort weer mogen zingen tijdens de kerkdienst en elkaar een hand geven.
Ik vind het onvoorstelbaar hoe de wereld in zo korte tijd veranderd is. Het laat zien dat ondanks al het menselijk weten en kunnen de wereld niet maakbaar is. Het zou ons mensen aan het denken moeten zetten. Al heeft God de mens bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, toch is het goed om te beseffen dat Hij een machtig God is, Die Zijn majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid. En niet andersom. (vgl. Psalm 8)

Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem, mede namens Jannie,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Kerkdiensten

Sinds afgelopen 7 maart hebben wij weer een aanvang genomen met de Erediensten. Ook mochten wij sinds lange tijd weer het Heilig Avondmaal vieren op Goede Vrijdag. Met dank aan de diakenen die alles veilig en keurig geregeld hadden.
Alle voorgaande diensten op zondag zijn met max 30 leden prima verlopen. Een ieder houdt zich aan de regels zowel in de kerk als na afloop , waarvoor dank.
Wij allen kijken uit naar een tijd dat alles weer normaal zal zijn.

De kerkenraad dankt u allen voor het goed laten verlopen van de diensten.
Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Diaconie

De vreemdelingen herbergen.

Door de eeuwen heen zijn mensen op de vlucht omwille van ras, politieke opvattingen of godsdienst. Zelfs in de bijbelse geschiedenis gaat het heel vaak over vluchten en herbergen. De Israëlieten zwerven door de woestijn, op zoek naar een nieuwe thuis. Bepaalde kloostergemeenschappen, zoals de franciscanen, boden reizegers en vreemdelingen onderdak wanneer ze het nodig hadden. Mensen die over de straten zwieven op zoek naar een plek om te overnachten waren dus overgeleverd aan de goede wil van anderen.
Ze werden ook vaak opgenomen in de huizen van de arbeiders die de vreemdelingen een herberg wilden geven.

Vandaag de dag zijn vreemdelingen en vluchtelingen duidelijk aanwezig in onze maatschappij. De reactie van de burgers is vaak verschillend. Vele mensen reageren vaak afstandelijk en angstig tegenover vreemdelingen. Ze zijn hen liever kwijt dan rijk. De vrijwilligersorganisaties die vluchtelingen en vreemdelingen helpen bij de integratie staan voor een moeilijke opdracht. Het primaire doel dat ze  steeds voor ogen moeten houden is gastvrijheid. Waardering is hier een wezelijk onderdeel van. De vreemdelingen moeten zich als andere welkom voelen in een nieuwe wereld. Ze zijn vaak op zoek naar betere levensomstandigheden en hopen die in hun nieuwe woonplaats te vinden. Dit vereist ook respect voor het anders zijn van de medemensen om hen zo een nieuw thuis te bieden


Hebreeën en Mattheüs

Op zondag 25 april heeft de collecte de bestemming: De Regenboog Groep - Amsterdam.
De Regenboog Groep is dé Amsterdamse vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare stadgenoten. Met lef en ondernemingszin. Al 45 jaar.
De Regenboog Groep droomt van een Amsterdam waarin er plek is voor iédereen. Waarin mensen in rijkdom en ( sociale ) armoede met elkaar samenleven, zich onderling verbonden voelen en elkaar
versterken. En waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten voor hun kwetsbare stadgenoten.
Dát maakt Amsterdam tot een thuis voor alle Amsterdammers.
Een stad waar niemand zich verloren hoeft te voelen.
De Regenboog Groep biedt aan de mensen:
- Vrijwilligers die zich inzetten als maatjes.
- Inloophuizen.
- Hulpverlening.
-Partner- en familieondersteunig.
-maatschappelijk werk.
-re-integratie.
De Regenboog Groep bestaat uit: 192 medewerkers en meer dan 1.200 vrijwilligers.
Een deel van de vrijwilligers is zelf ervaringsdeskundig en begrijpt daardoor heel goed wat een deelnemer meemaakt.
De Regenboog Groep zegt: ´We ondersteunen kwetsbare Amsterdammers die het zonder de vrijwillige inzet van hun stadgenoten niet zouden redden´.

Bestemming voor de collecte op zondag 9 mei is: Kerk in Actie - Libanon – Jordanië
´Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.
Op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Daarom collecteren we voor oorlogsvluchtelingen in Syrië´.
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede, via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie de vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje.
Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

Miranda Pos.


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Tot nader bericht is er helaas geen koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u hierover informeren.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

06-05-21         Dhr. D. Windsma
                        1241 CS  Kortenhoef


 
Roosters:

Organisten
11     april       Louis van Oosterom
18     april       Johan Haaksma
25     april       Pim de Ruig
2       mei        Gert-Jan Bruggeman
9       mei        Anne Duyf
13     mei        Pim de Ruig


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 

Donderdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-05-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 30-05-2021 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.