PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  mei 2021  |  volgende »

Maandag 10 mei 2021 Nieuws uit de gemeente

Vanuit Gorkum
Voor mijn gevoel ‘vliegt’ de tijd. Ondertussen is het alweer Pasen geweest. We hebben ‘gezien’ dat de kijkdoos van Pasen leeg is, want “de Heer is waarlijk opgestaan”.Maar daarmee is het ‘verhaal’ niet ten einde. “De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.” (1 Kor. 15:26) Het bordje bij het raam in de Blokhut bepaalt ons bij de ernst van de dood, maar eenmaal op de begraafplaats zien we de kerktoren die omhoog wijst.Wat bij mij ook voorbij ‘vliegt’ zijn de kraaien. Letterlijk. Op de hoek van onze garage zit namelijk een oude schoorsteen uit de tijd dat er nog met olie gestookt werd. De olietank is al lang gesaneerd, maar de schoorsteen is blijven staan en er zit al jaren een kraaiennest in. Ondanks het gaas wat er voor de opening zit. En het schijnt erbij te horen dat kraaien vaak luidruchtig van zich laten horen.Ook in de hoge bomen waarop ik vanuit mijn studeerkamer uitkijk zitten enorme nesten. Hoe is het mogelijk dat ze blijven zitten?! Zelfs na een flinke storm zitten ze er nog. Maar ook andere vogels zijn momenteel volop aan het broeden. Als ik naar Kortenhoef rijd kom ik langs een enorm nest waarop al een poosje een zwaan zit te broeden. Aan de rand van een weiland. Onverstoorbaar. Tot de eieren zijn uitgekomen.
Vorig jaar zat er zelfs een eend te broeden in de achtertuin. Wonderlijk hoe dieren een veilig plaatsje zoeken om te broeden. Het doet me denken aan Psalm 84. “Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw haar nest.” Het is onvoorstelbaar hoe kunstig nesten zijn gemaakt. En er is geen vinger aan te pas gekomen. Bijzonder dat de natuur ieder jaar zó weer tot leven komt.

Wat staat de corona daar haaks op. Ook in Kortenhoef hebben de afgelopen weken een aantal gemeenteleden corona gehad en behoorlijk ziek zijn geweest. Hoewel sommigen nog steeds last hebben van vermoeidheid, zijn zij gelukkig ­ God zij dank ­ weer aan het herstellen.
Dat betekent niet dat we de ‘corona’ nu achter ons kunnen laten. Niet iedereen is immers al gevaccineerd en je kan het blijkbaar ook voor een tweede keer krijgen. En niet alleen maar als je oud bent en toch al problemen hebt met je gezondheid kan je er erg ziek van zijn of zelfs aan overlijden. Ik denk ook aan gemeenteleden die mantelzorger zijn en daardoor geen risico kunnen nemen. Als we niet uitkijken raken zij zowel letterlijk als figuurlijk uit beeld.

Tot slot viel mijn oog bij een wandeling met Jannie op bloeiende pinksterbloemen. En zo is het: Pinksteren dient zich al aan. Het laatste van de kerkelijke feesten voor de ‘oogst’ binnengehaald wordt. En tot die tijd kunnen de ‘paardenbloemen’ nog hun ‘zaad’ verspreiden.Met een hartelijke groet vanuit Gorinchem, mede namens Jannie,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Diaconie

De zieken verzorgenGod´s goedheit, tot ons, is soo groot
Dat Hij alle de Liefden daden
Dien wy de kranken in haar noot
Doen, wil vergelden uit genaden.

Psalm 41. v: 2-3-4.     Mattheus 25. v: 40.

Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei collecteren wij voor: Stichting M.A.F. ( Mission Aviation Fellowship ).
Stichting M.A.F. is een unieke christelijke liefdadigheids - en ontwikkelingsorganistatie die 125 lichte vliegtuigen in meer dan 30 landen exploiteert.
M.A.F. vervoert patiënten, hulpverleners, producten, medische benodigdheden en christelijke werkers in de meest afgelegen regio´s en plaatsen van de diepste menselijke nood, plaatsen waar niet wordt gevlogen voor luxe maar voor een levenslijn.
M.A.F vluchten hebben meer dan 1500 hulpverlenings-, ontwikkelings- en zendingsbureaus mogelijk gemaakt, om honderden afgelegen gemeenschappen over de hele wereld te bereiken met hulp, hoop, en genezing.
M.A.F overwint de fysieke geografische obstakels van duizenden geísoleerde gemeenschappen.

Op zondag 23 mei heeft de collecte de bestemming: Stichting HOE ( Hulp Oost Europa ).
Stichting HOE wil christelijk gemeenten in Centraal en Oost-Europa helpen de opdracht van Jezus Christus om, om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeente opbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven.
De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijk gemeenten in Oost - Europa, zodat zij diaconaat handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst.
Stichting HOE richt zich op de volgende doelgroepen: kinderen, ouderen, meest kwetsbaren, Roma en leidingevende in kerkelijke gemeenten.
Deze groepen zijn ondergebracht in vier programma´s
-  Hoop voor kwetsbaren.
-  Hart voor Roma.
-  Toekomst voor kind en Jongeren.
-  Geloofsopbouw.
HOE wil dienen vanuit zorg, betrokkenheid, liefde en afhankelijkheid van God.

Op zondag 30 mei collecteren wij voor: Bijbelvereniging voor heen de Gideons.
De Gideons zijn bijna in elk land ter wereld actief. Het doel is om de Here Jezus Christus bekend te maken en andere te winnen voor Hem. De Gideons geloven dat wat in de Bijbel staat waar is. Zij hebben in hun persoonlijke- en zakelijke leven ervaren dat dit boek levens kan veranderen en een hulp is in het dagelijks leven.
Andere hiermee in contact brengen is het verlangen van iedere Gideon.
Sinds de oprichting in 1899 werden 2,1 miljard Bijbels en Bijbelgedeelte vanuit plaatselijke afdelingen verspreid. In Nederland gebeurt dit sinds 1948.
De Bijvelvereniging, voor heen de Nederlandse Gideons, zorgt voor gecontroleerde gratis plaatsingen van Bijbels op locaties waar mensen overnachten. De Bijbels zijn te vinden in onder meer hotels, pensions, bed & breakfast-locaties, vakantiehuizen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices, gevangenissen en schepen.

Op zondag 6 juni is de collecte voor: JNF, Joods Nationaal Fonds - doneren aan herstel voor
het Ben Shemen Woud.
In mei 2019 woedde in het Ben Shemen Woud, het centraal en meest bezochte woud van het JNF, een allesverwoestende brand. 250 Hectare bos ging in vlammen op.
Het Ben Shemen Woud is één van de grootste en oudste JNF-bossen en ligt centraal tussen Tel Aviv aan de kust van Jeruzalem in het oosten van het land.
Nitai Zecharya is bioloog en werkt al meer dan dertig jaar als bosbeheerder.
Hij vertelt : ´Er woeden hier ieder jaar branden en we proberen ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Er zijn wachttorens en wij zijn continu alert. Maar het vuur kwam dit keer van drie kanten en was vanwege de hoge temperaturen en de wind vanuit de woestijn                 oncontroleerbaar. De JNF brandweerlieden werkten non-stop om de verspreiding van het vuur te stoppen, maar slaagden hier pas na drie dagen in. Het prachtige , groene en levendige bos veranderde in een zwarte, uitzichtloze dode ellende, het was afschuwelijk´.
Zodra de brand onder controle was maakten de bosbeheerders een plan om het gebied te rehabiliteren. Het KKL/JNF begon met het opruimen van de zwartgeblakerde takken en bomen.
De troosteloze zwart stompjes werden gerooid. De verschroeide aarde schoongemaakt en nieuwe bomen geplant. Zo kan het gebied weer groen worden en de indringende brandlucht
plaatsmaken voor de vertrouwde geur van natuur.
Nitai : ´We deden dit samen met vrijwilligers en met bewoners van Mevo Modi´im, het dorp dat vrijwel geheel verwoest werd door de brand. Dat was voor ons allemaal een emotioneel moment´.
Jaarlijks komen hier meer dan 1,6 miljoen bezoekers om te recreéren. Door de coronacrisis werden alle bossen en parken gesloten. Ook het Ben Shemen Woud. Hierdoor kon men goed aan het herstel werken.
Nitai : ´Tussen de bomen zorgen wij voor voldoende ruimte en we planten ze verder van de huizen vandaan. Ook houden we het groen laag bij de grond, zodat eventueel vuur zich niet makkelijk kan verspreiden´.
Miranda Pos

 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Tot nader bericht is er helaas geen koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u hierover informeren.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:
26-5-2021 Dhr. H.J. Jans     
                  1241 XV  KORTENHOEF
6-6-2021   Dhr. H. de Kloet 
                  1241 BZ  KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten
Donderdag   13 mei     Pim de Ruig
Zondag         16 mei     Gert-Jan Bruggeman
Zondag         23 mei     Pim de Ruig
Zondag         30 mei     Johan Haaksma
Zondag         6 juni        Pim de Ruig


 
Heel de gemeente

Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan de Ouderlingen.
Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Tel 035-6561415

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 
Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl


 

lees meer ยป

 


 

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-06-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 04-07-2021 om 9.30
meer details

Zondag
datum en tijdstip 11-07-2021 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.