PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  juli 2022  |  volgende »

Maandag 18 juli 2022 Nieuws uit de gemeente

Vanuit Gorkum

Vakantie
Het is weer zomer en velen trekken erop uit. Er zijn echter ook genoeg mensen die thuis blijven. Omdat ze niet (meer) in de gelegen­heid zijn of het gezien de corona niet aandurven. De corona is immers niet voorbij en het is maar de vraag hoe deze ziekte zich de komende maanden zal ontwikkelen.
Jannie en ik hebben nog geen concrete vakantieplannen. Maar het is in ieder geval de bedoeling om een aantal weken vrij nemen. Ik zal dan dus geen bezoekwerk doen in Kortenhoef.
Waar u deze zomer ook bent, of naar toe gaat, een goede tijd toegewenst.

Dieren…
Na een van mijn vakanties zat ‘hij’ er niet meer. Of misschien ging het wel om een ‘zij’. Met mijn leesbril op kon ik het namelijk niet zien. Aan het begin van de kerkdienst zat hij onopvallend ergens in een hoekje. Het was me al een aantal zondagen opgevallen dat hij tegen het einde van de preek onrustig heen en weer begon te fladderen. En dat was toen niet meer het geval. Of hij elders een beter onderkomen had gevonden of dat hem iets ergs was overkomen weet ik niet. Ik heb het trouwens over een vlinder, jaren geleden in de kerk. Eigenlijk leek hij wel wat op een kerkganger voor wie de preek te lang duurde.

In de loop van de jaren heb ik al heel wat voorbij zijn vliegen in kerkgebouwen. Eens zat ik in de zomer in de kerk toen er een vogeltje door de kerk vloog. Volgens mij was dat bij dominee Vogelvanger. Nee, dat is geen grapje. Zo heet hij. Je zou spontaan gaan zingen: “Het heil dat uw altaar omgeeft, beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning…” (Ps. 84 vs. 2)

Ook heb ik wel eens in een kerktoren een torenvalk gezien. Een vogel van een geheel andere pluimage. Zij zat op een nest te broeden. Veilig achter glas. Ook deze roofvogel had haar toevlucht gezocht in de kerk. Tja, ze hebben niet allemaal hetzelfde zachtaardige karakter.

En dan zijn er nog de vleermuizen. Ze hangen rond in kerken en het liefst zetten ze de dingen op hun kop. Overdag laten ze het hoofd erbij hangen en ’s avonds vliegen ze uit. Net pubers. Soms moet je je in hun wereld verdiepen om ze te kunnen waarderen.

Om wat vliegt en fladdert kan ik me eerlijk gezegd niet zo druk maken. Slangen vind ik een ander verhaal. Dan heb ik het niet over een tuinslang, brandslang of gasslang, maar over reptielen. Ooit moest ik eens voorgaan in een kerkdienst in het midden van het land. Bij aankomst trof ik buiten bij de deur van de consistorie de koster aan, die mij vertelde dat hij zojuist een slangetje uit de kerk had weggehaald. En jawel, daar lag de slang. Sindsdien heb ik in die gemeente altijd eerst goed gekeken of de preekstoel ook echt leeg was. Het laatste wat je verwacht is een ‘slang’ in de kerk, en toch had hij voor de komst van de eerste kerkgangers al een plaatsje opgezocht. Geweldig als de koster als een dorpelwachter optreedt om zo’n ‘ongenode gast’ buiten te houden.

Toen ik eens na een kerkdienst het kerkgebouw verliet stonden bij de kerkdeur nog een aantal gemeenteleden te praten. Ik weet niet of ze er nu nog zitten, maar voor de drempel van de kerkdeur liepen toen heel veel mieren heen en weer. Allemaal volgens dezelfde route, allemaal langs de drempel van de kerk. Maar de drempel over? Of de drempel was te hoog, óf ze wilden niet.
Iemand merkte toen op dat mieren wat dat betreft net op mensen lijken. Daar zit wel wat in. Vaak vervolgen we onze weg en zijn we voor ons gevoel nog druk bezig ook. Velen passeren de kerk, maar voor velen is de drempel óf te hoog óf men komt er niet toe om er overheen te stappen.

Het alternatief zou kunnen zijn om de ‘drempel’ lager te maken. Dat is nog geen garantie dat die mieren de kerk in komen, maar dan heb je in ieder geval het pad voor ze geëffend. Overigens kan dan weer een nieuw probleem ontstaan: een mierennest in de kerk is ook niet alles. Gelukkig zijn mensen dan weer geen mieren, maar mieren zetten wél aan het denken. Soms houden ze ons een spiegel voor.

Mede namens Jannie een hartelijke groet vanuit Gorinchem,

Ds. Martin Schinkelshoek


 
Vakantie

Onze predikant Ds. Schinkelshoek heeft vakantie vanaf maandag 8 augustus t/m maandag 29 augustus
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de ouderlingen.
J. van Corteveen 035 6562522
C.A.M. van der Lelie 035 6562821
J. Bos 035 6562826


 
Gemeentemiddag

Voor de gemeentemiddag zullen wij u nog informeren wanneer deze gehouden kan worden
Ook een gemeenteavond zit nog in de planning, als kerkenraad komen wij nog in de maand juli bij elkaar om de exacte data te bepalen.
Een ieder die nog op vakantie gaat wensen wij een mooie tijd en een veilige thuiskomst.

Namens de kerkenraad,
Jan van Corteveen


 
Diaconie

Collecte opbrengsten 2e kwartaal 2022

April    € 251,15
Mei     € 265,20
Juni      € 181,25
Totaal  € 697.60
 
Namens de Diaconie hartelijk dank voor Uw gaven.

Met vriendelijke groet,
Marian Fokkema.


 
Kindernevendienst

Tot nader bericht is er geen kindernevendienst in de kerk.


 
Koffiedrinken

Op zondag 7 augustus  is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.


 
Wij feliciteren de jarigen

Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:

16-7-2022                                           
Dhr. L. Kruijmer                                 
1241HK    KORTENHOEF

3-8-2022 
Dhr. H. Strubbe                                  
1241EJ     KORTENHOEF

4-8-2022 
Mevr. M. Langenberg-van Delft        
1241XC    KORTENHOEF

13-8-2022                                           
Mevr. J. de Kloet-Schouten                
1241LW   KORTENHOEF

25-8-2022                                           
Mevr. A.B. Vis-Siemons                     
1231NW  LOOSDRECHT

28-8-2022                                           
Dhr. J. van de Steeg                           
1241AX    KORTENHOEF


 
Roosters:

Organisten:
17 juli              Pim de Ruig
24 juli              Marianne Luijer
31 juli              Pim de Ruig
7 augustus       Pim de Ruig
14 augustus     Gert Jan Bruggeman
21 augustus     Johan Haaksma
28 augustus     Pim de Ruig


 
Adressen:

Diaconie:
Contact gegevens:
M. Fokkema-van de Weerdt
Tel. 06 51248999

Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef
              

Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bram Schouten van der Velden
Penningmeester
Telefoon 06 - 1869 5334
 

Scriba:
De heer C.A. M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 

Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl

 

 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.